Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de cursos de l'AULA VIRTUAL del SERVEF

  Objecte del tràmit

  Aquests cursos tenen com a finalitat l'aprenentatge de l'idioma anglés així com l'aprenentatge de competències transversals que faciliten l'accés al mercat de treball. Estan cofinançats pel Fons Social Europeu i són gratuïts per als destinataris.
  Està previst realitzar successives edicions al llarg de l'any, en funció de la demanda existent.
  Els CURSOS D'ANGLÉS responen als sis nivells del marc europeu de les llengües:
  Anglés A1
  Anglés A2
  Anglés B1
  Anglés B2
  Anglés C1
  Anglés C2
  Els CURSOS DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS PER A L'OCUPACIÓ són els següents:
  Autonomia i innovació laboral - iniciativa i creativitat
  Capacitat d'adaptació, flexibilitat i agilitat
  Competències en la busca d'ocupació
  Comunicació escrita
  Entrenament de l'autoestima i autocontrol
  Ètica professional: foment dels valors personals
  Lideratge i direcció d'equips de treball
  Millora de l'eficiència professional
  Pensament positiu - optimisme i entusiasme
  Presentacions eficaces en públic
  Resolució de conflictes en el treball
  Tècniques per a l'afrontament de l'estrés
  Tècniques i habilitats de comunicació
  Tècniques i habilitats de negociació
  Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió
  Treball en equip

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els cursos estan dirigits principalment a persones en desocupació inscrites en el SERVEF, encara que un 20 % de les places poden ser destinades a persones residents a la Comunitat Valenciana que estiguen treballant.

  Requeriments

  Com que es tracta de cursos en la modalitat en línia o de teleformació, cal disposar d'un ordinador amb accés a internet i d'un compte de correu electrònic. En el cas dels cursos d'anglés fa falta, a més, disposar d'auriculars i micròfon.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a inscriure's depén de cada curs i pot consultar-se en la fitxa informativa de cada un d'aquests (en l'apartat de "Matriculació"), en la pàgina web de l'oferta formativa de l'aula virtual del SERVEF (http://www.servef.gva.es/oferta-formativa)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a poder realitzar la matrícula serà necessari que la persona interessada, després d'inscriure's, aporte 3 documents:
  Document que acredite la seua situació laboral: DARDE o certificat (en el cas de persones en desocupació), última nòmina (en el cas de persones que estan treballant) o certificat de la vida laboral (en el cas de treballadors autònoms).
  Còpia del DNI o del NIE.
  Document que s'obté després d'haver omplit un formulari per a la recollida d'indicadors exigits pel Fons Social Europeu. L'accés a aquest formulari s'envia per correu electrònic després de la inscripció. Cal tindre en compte que, abans d'aportar aquest document, cal imprimir-lo i signar-lo i després escanejar-lo o fotografiar-lo (per a aportar-lo signat).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En la fitxa informativa de cada curs, al final de la secció de "Més informació" pot realitzar-se la inscripció durant el període de matriculació. En els cursos d'anglés, la inscripció es realitza automàticament a partir del resultat obtingut en la prova de nivell.
  Per a poder inscriure's,cal disposar de codi d'usuari i de contrasenya. Les persones que hagen realitzat algun curs en l'aula virtual del Servef disposen ja d'aquestes dades, no obstant això, si no les recorden poden obtindre una contrasenya nova a través de l'opció "He oblidat la meua contrasenya". Els que no hagen realitzat cap curs en l'aula virtual han de registrar-se a través de l'opció "Si no esteu registrat, feu clic ací".
  Després de la inscripció, es rep un correu electrònic amb les indicacions necessàries per a aportar la documentació necessària per a la matrícula.

  CURSOS D'ANGLÉS
  En el cas dels cursos d'anglés, la inscripció en els diferents nivells es realitza a través d'una prova de nivell, segons el resultat obtingut en la dita prova, a fi de poder aprofitar el curs.
  Una vegada realitzada la prova, es rep un correu que informa de la nota obtinguda i del nivell en què heu quedat inscrit. Aquest correu inclou un enllaç per a poder accedir a la plataforma i aportar la documentació necessària, indicada anteriorment, per a acabar de formalitzar la matrícula en l'aula virtual del SERVEF.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  OFERTA FORMATIVA DE L'AULA VIRTUAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.