Detall de Procediment

Aportació telemàtica de documentació per a la seua incorporació a un expedient obert que depenga del Servei de Promoció de l'esport i Activitat Física de la Direcció General d'Esport (tràmit a utilitzar exclusivament quan no existisca un altre específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

Codi SIA:: 1111452
Codi GVA:: 19482
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient obert en el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física. L'aportació es pot realitzar: - A conseqüència d'un requeriment del citat Servei. - Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte)

Requisits

Requisits

Per a poder aportar documentació per mitjà d'aquest tràmit telemàtic la persona interessada (física o jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic) o certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat Si no supereu la validació del certificat, haureu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest. - En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), caldrà inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest registre està disponible: . en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp . i en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants legals, amb expedients oberts en el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que el Servei haja establit en aquest requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini. - En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Formularis documentació

1.Si es tracta d'un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest. En qualsevol altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient que es tracte, segons siga procedent. 2.- Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que vulgueu presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Acudiu a https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació respecte d'això. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert de sol·licitud d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà la llista de documents que cal presentar. - Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert). Si no hi ha aquest model, els documents han de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'aquest tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'aportació de documentació per mitjà d'aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que hi ha de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que s'obté el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual podeu accedir des de la web de la Generalitat (web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal)]. La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, s'ha de validar i, a continuació, s'ha d'adjuntar el o els documents electrònics que calga aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir una còpia d'aquest. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal del Servei de Promoció de l'Esport i l'Activitat Física, que procedirà en conseqüència.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No