• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Denúncies davant de la Inspecció General de Serveis.

  Objecte del tràmit

  Les denúncies davant de la Inspecció General de Serveis s'han de referir a les irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, sempre que no tinguen el seu propi i natural procediment específic de reclamació o recurs.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen constància d'uns fets que posen de manifest presumptes irregularitats, infraccions de legalitat o un irregular funcionament dels serveis públics.

  Amb caràcter general, la identitat de qui formula una denúncia tindrà caràcter reservat. Així mateix, la persona denunciant no té la condició d'interessat (en els termes previstos en l'art. 4 de la Llei 39/2015 del PAC), ja que les actuacions que desenvolupa la Inspecció General de Serveis no constitueixen pròpiament un procediment administratiu.

  Requeriments

  Que la persona denunciant dispose d'elements o evidències que avalen raonablement la versemblança de les irregularitats o infraccions denunciades. No s'admetran les denúncies anònimes, encara que excepcionalment puguen ser objecte d'investigació.

  En tot cas, sempre quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals de les parts denunciants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert permanentment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencialment:
  Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
  PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16Ver plano
  46010 València
  Tel: 961922254

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19518

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.

  Impresos associats

  DENÚNCIA DAVANT LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.