• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació

  Objecte del tràmit

  Reforçar les estructures de suport a la innovació que hi ha a la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de la I+D+i entre les empreses. De manera específica es pretén:
  - Incrementar la participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació en projectes i programes d'I+D+i.
  - Possibilitar la coordinació i la cooperació entre agents del Sistema Valencià d'Innovació.
  - Fomentar la internacionalització en matèria d'I+D+i dels agents del Sistema Valencià d'Innovació.
  - Facilitar la promoció i la difusió de la I+D+i entre les empreses de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Té la condició d'entitat beneficiària qualsevol agent del Sistema Valencià d'Innovació amb personalitat jurídica, de naturalesa pública o privada, sense ànim de lucre, la seu social de la qual o l'activitat es desenvolupa estiga, íntegrament o en una part significativa, a la Comunitat Valenciana, que facilite la creació, la difusió, l'aplicació o la transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o que presten serveis a aquestes en matèria de suport a la innovació.
  Sense caràcter exhaustiu, tenen la condició d'entitat beneficiària les universitats públiques i privades, els organismes d'investigació, els centres tecnològics, les entitats locals, les agrupacions i les associacions empresarials sectorials, les plataformes tecnològiques i els clústers.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de 21 dies naturals, i iniciarà el còmput l'endemà de la publicació, en extracte, d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 8491 de 21.02.2019)

  Data d'inici 22/02/2019 Data de finalització: 14/03/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari sol·licitud d'ajuda en format PDF generat a través de l'enllaç https://aplics.innoavi.es/solicita, una vegada s'haja introduït la informació sol·licitada i annexat la documentació administrativa i tècnica requerida en la convocatòria d'ajudes corresponent.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.