Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impuls a la compra pública innovadora (CPI)

  Objecte del tràmit

  Potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, i estimular-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de CPI.
  Es configuren dues línies:
  Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la compra pública d'innovació.
  Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors, a fi de dinamitzar la CPI a la Comunitat, per mitjà d'iniciatives de suport a la compra pública d'innovació, amb el finançament d'activitats dirigides a la posada en marxa de compres públiques innovadores i accions de promoció.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Línia 1. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les empreses i els organismes d'investigació amb capacitat de proveir de solucions tecnològiques les administracions, que vulguen presentar-se a licitacions de CPI de l'Administració pública, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana.
  Línia 2. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les entitats locals de la Comunitat Valenciana amb capacitat de compra regulada per la Llei de contractes del sector públic i proclius a comprar serveis o productes amb un alt contingut innovador, i les entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu a la Comunitat Valenciana, que en els seus estatuts tinguen entre les seues finalitats prestar serveis d'assessorament en matèria d'innovació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà des del 27 de gener al 14 de febrer de 2020. Només s'admetran les sol·licituds que s'hagen gravat en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia del termini de presentació.

  Data d'inici 27/01/2020 Data finalització: 14/02/2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació que s'indica en la resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2020-2021 i generada a través de tramitació telemàtica.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.