Detall de Procediments

Comprovació dels justificants de despeses consignades en l'annex V (justificació econòmica) de programes formatius de qualificació bàsica per a entitats subvencionades, seleccionades mitjançant una mostra en referència al curs 2020-21 anualitat 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comprovació dels justificants de despeses consignades en l'annex V (justificació econòmica) de programes formatius de qualificació bàsica per a entitats subvencionades, seleccionades mitjançant una mostra en referència al curs 2020-21 anualitat 2020.

  Objecte del tràmit

  Realitzar, per part dels beneficiaris de la subvenció seleccionats, l'enviament dels justificants de despeses imputades a la subvenció (part A i part B). Anualitat 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries de les subvencions (ens territorials, municipis i províncies, mancomunitats i institucions sense ànim de lucre, sota la coordinació de les administracions educatives) que hagen sigut adjudicades per les resolucions de 27 de juliol de 2020 i seleccionades mitjançant una mostra del 60 %.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini d'aportació de justificants serà no superior a 3 mesos a comptar de la data de presentació dels comptes justificatius.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'han d'aportar els documents preceptius imputats en la justificació econòmica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Cal aportar documents justificatius de les despeses imputades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19608

  Inici
 • Informació complementària

  - Obligacions
  Els beneficiaris han de custodiar totes les factures i la resta de documents que acrediten les despeses objecte de la subvenció i que estaran a la disposició de l'òrgan concedent, que podrà requerir-les per a la comprovació en un termini de 6 anys.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7349, de 29/08/2014).
  - Ordre 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7842, de 02/08/2016).
  - Resolució de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021 (DOGV núm. 8821 de 27.05.2020).
  - Resolució de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2020-2021. (DOGV núm. 8870 de 30.07.2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost.

  Vegeu l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 13 de maig de 2020

  Vegeu la Resolució de 27 de juliol de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.