• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comprovació de justificants de despeses consignades en l'annex V (justificació econòmica) de programes formatius de qualificació bàsica per a entitats subvencionades, seleccionades mitjançant mostra en referència al curs 2018-19 anualitat 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comprovació de justificants de despeses consignades en l'annex V (justificació econòmica) de programes formatius de qualificació bàsica per a entitats subvencionades, seleccionades mitjançant mostra en referència al curs 2018-19 anualitat 2019.

  Objecte del tràmit

  Realitzar, per part dels beneficiaris de la subvenció seleccionats, l'enviament dels justificants de despeses imputades a la subvenció (part A i part B). Anualitat 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries de les subvencions (ens territorials, municipis i províncies, mancomunitats i institucions sense ànim de lucre, sota la coordinació de les administracions educatives) que hagen sigut adjudicades per la Resolució de 5 de juny de 2018 i seleccionades mitjançant una mostra del 60 %.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini d'aportació de justificants serà no superior a 3 mesos a comptar de la data de presentació dels comptes justificatius.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'han d'aportar els documents preceptius imputats en la justificació econòmica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Aportar documents justificatius de les despeses imputades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19608

  Inici
 • Informació complementària

  - Obligacions
  Els beneficiaris han de custodiar totes les factures i la resta de documents que acrediten les despeses objecte de la subvenció i que estaran a la disposició de l'òrgan concedent, que podrà requerir-les per a la comprovació en un termini de 6 anys.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7349, de 29/08/2014).
  - Ordre 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7842, de 02/08/2016).
  - Resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019 (DOGV núm. 8261, de 26/03/2018).
  - Resolució de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2018-2019. (DOGV núm. 8315, de 12/06/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost.

  Vegeu l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 15 de març de 2018.

  Vegeu la Resolució de 5 de juny de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.