• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comprovació justificants de despeses consignades en annex V (justificació econòmica) de programes formatius de qualificació bàsica per a entitats subvencionades, seleccionades mitjançant mostra en referència al curs 2018-19 anualitat 2018.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comprovació justificants de despeses consignades en annex V (justificació econòmica) de programes formatius de qualificació bàsica per a entitats subvencionades, seleccionades mitjançant mostra en referència al curs 2018-19 anualitat 2018.

  Objecte del tràmit

  Realitzar per part dels beneficiaris de la subvenció seleccionats, l'enviament dels justificants de despeses imputades a la subvenció (Part A i Part B). Anualitat 2018.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats benificiàries de les subvencions (ens territorials, municipis i províncies, mancomunitats i institucions sense ànim de lucre, amb la coordinació de les administracions educatives) que hagen sigut adjudicades per Resolució de 5 de juny de 2018, i seleccionades mitjançant mostra del 60%.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini d'aportació de justificants serà no superior a 3 mesos a explicar des de la data de presentació dels comptes justificatius.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'aportaran els documents preceptius imputats en la justificació econòmica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Aportar documents justificatius de les despeses imputades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19608

  Inici
 • Informació complementària

  - Obligacions
  Els beneficiaris hauran de custodiar totes les factures i la resta de documents que acrediten les despeses objecte de la subvenció i que estaran a disposició de l'òrgan concedent, que podrà requerir-les per a la seua comprovació en un termini de 6 anys

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7349, de 29/08/2014).
  - Ordre 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7842, de 02/08/2016).
  - Resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019 (DOGV núm. 8261, de 26/03/2018).
  - Resolució de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels Programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2018-2019. (DOGV núm. 8315, de 12/06/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost

  Vegeu l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 15 de març de 2018

  Vegeu Resolució de 5 de juny de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.