Detall de Procediments

Tràmit per a l'aportació de documentació a les sol·licituds telemàtiques de l'àmbit del reconeixement de la condició de família nombrosa a la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'aportació de documentació a les sol·licituds telemàtiques de l'àmbit del reconeixement de la condició de família nombrosa a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Fer possible l'aportació de documentació que haja sigut requerida a les persones sol·licitants del reconeixement de la condició de família nombrosa a la Comunitat Valenciana durant la instrucció de la sol·licitud presentada de manera telemàtica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que han presentat sol·licitud de reconeixement de la condició de família nombrosa mitjançant el tràmit telemàtic.

  Requeriments

  Haver presentat de manera telemàtica la sol·licitud d'alta o de renovació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció, per part de la persona interessada, de la notificació telemàtica d'esmena de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La persona sol·licitant haurà d'aportar la documentació que s'indique en el requeriment d'esmena emés per l'òrgan competent per mitjà de notificació telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En la instància telemàtica d'esmena, la persona interessada ha d'indicar el número d'expedient i adjuntar a aquesta la documentació requerida per part de l'òrgan competent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19612

  Informació adicional

  EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/va/inicio

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 15, de 18/1/06).
  - Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5614, de 5/10/07).
  Modifica el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 289, d'1/12/09).

  - Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19/11/03).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 21/10/15.

  Llista de normativa

  Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

  Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.