• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Comunicació substitució vehicle per avaria.

  Objecte del tràmit

  Substitució provisional dels vehicles avariats dedicats al transport.
  Obtindre el justificant d'haver posat en coneixement de l'Administració l'arrendament d'un vehicle per a substituir-ne un altre avariat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els autònoms i les empreses titulars d'autoritzacions de transport públic o privat complementari, de mercaderies o de viatgers amb autobús, ja siguen públics o privats complementaris o en turisme.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: pagament telemàtic genèric.


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Hi ha diversos mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa es pot descarregar en la pàgina d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.habitatge.gva.es/es/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz;jsessionid=6340BFFB90C843EF277CB53DADB23519

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Certificat del taller en el qual figure un termini estimat de reparació.
  2. Dades del vehicle avariat.
  3. Dades del vehicle de substitució, permís de circulació, targeta ITV, últim rebut assegurança.
  4. Contracte d'arrendament, si és el cas.

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida escanejada, en la seu electrònica del Ministeri de Foment.

  - Una vegada presentada la sol·licitud per l'empresa, l'òrgan competent, després d'haver comprovat la documentació aportada, emetrà el justificant.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment.


  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic i configurar el vostre navegador d'acord amb l'enllaç:

  https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/
  (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit)

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:
  viajeros_stv@gva.es, per a València
  autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es, per a Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  SUBSTITUCIÓ PROVISIONAL DELS VEHICLES AVARIATS DEDICATS AL TRANSPORT.

  Quan un vehicle adscrit a una autorització de transport de viatgers o de mercaderies es trobe avariat, el titular podrà substituir-lo provisionalment per un altre arrendat de les mateixes característiques sense necessitat d'adscriure'l expressament a aquesta autorització.
  El transportista haurà de comunicar-ho a l'òrgan administratiu competent sobre l'autorització, per a la qual cosa ha de presentar un certificat del taller en el qual es trobe en reparació el vehicle avariat, en què s'expresse la presumpta durada d'aquesta reparació.
  Durant la realització del transport, cal portar a bord el certificat del taller i un justificant d'haver posat en coneixement de l'Administració la corresponent avaria, en el què consten la matrícula del vehicle avariat i la de l'arrendat per a substituir-lo temporalment. Aquest justificant tindrà el termini de validesa que determine l'òrgan competent en funció de la presumpta durada de la reparació.

  Excepcionalment, quan el vehicle utilitzat per a substituir-ne un altre avariat siga propietat del taller que fa la reparació o del fabricador o concessionari de la marca de vehicles a què pertany l'avariat i haja sigut cedit per aquests sense exigir cap altra contraprestació més que el rescabalament dels costos generats per la utilització del vehicle, no caldrà que aquest taller, fabricant o concessionari siga una empresa professionalment dedicada a l'activitat d'arrendament de vehicles sense conductor.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Configuració per a signatura electrònica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/87).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 8/10/90).
  - Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comité Nacional del Transport per Carretera (BOE núm. 44, de 20/02/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 70/2019, d'15 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.