• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Presentació de la documentació d'inici corresponent als programes formatius de qualificació bàsica del curs 2019-2020, per part dels beneficiaris de la subvenció.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de la documentació d'inici corresponent als programes formatius de qualificació bàsica del curs 2019-2020, per part dels beneficiaris de la subvenció.

  Objecte del tràmit

  Presentar per part dels beneficiaris de la subvenció, la documentació d'inici corresponent als programes formatius de qualificació bàsica del curs 2019-2020

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats benificiàries de les subvencions (ens territorials, municipis i províncies, mancomunitats i institucions sense ànim de lucre, amb la coordinació de les administracions educatives) que hagen sigut adjudicades per les següents resolucions:
  - RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019 (DOGV núm. 8580 de 28.06.2019)
  - RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019 (DOGV núm. 8634 de 13.09.2019)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació serà de 15 dies naturals des de la data d'inici del programa.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'aportaran els següents documents:

  A) Annex IV de l'Ordre 41/2016 (Comunicació d'Inici)

  B) Memòria d'hores complementàries (article 8.2 Ordre 41/2016)

  C) Altres documents establerts a l'apartat 4 de la Resolució de 19 de juny de 2019 (DOGV Núm. 8580 - 28/06/2019) i segons article 21 Ordre 41/2016 (DOGV Núm. 7842 - 02/08/2016)

  Impresos associats

  [ANNEX IV] COMUNICACIÓ D'INICI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19780

  Inici
 • Informació complementària

  La falta de comunicació en els terminis esmentats o l'incompliment de les condicions establertes, comportarà la revocació de la subvenció concedida, tret que aquesta omissió es degui a causes imprevistes, degudament justificades i comunicades al moment en què es produeixin.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7349, de 29/08/2014).
  - Ordre 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7842, de 02/08/2016).
  - Resolució de 17 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020. (DOGV 8536 de 26/04/2019)
  - Resolució de 19 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 17 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2019-2020. (DOGV núm. 8580 de 28.06.2019)
  - Resolució de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020. (DOGV núm. 8592 de 16.07.2019)
  - Resolució de 4 de setembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 19 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 17 d'abril de 2019 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2019-2020. (DOGV núm. 8634 de 13/09/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost

  Vegeu l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol (bases reguladores)

  Resolució de 17 d'abril de 2019

  Vegeu Resolució de 19 de juny de 2019

  Vegeu Resolució de 8 de juliol de 2019

  Veure Resolució de 4 de setembre de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.