• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Justificació de les subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i (IDIFEDER 2018) per al període 2018-2020 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i (IDIFEDER 2018) per al període 2018-2020 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació via telemàtica de documents per a la justificació de la subvenció IDIFEDER en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cutura i Esport.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els representants legals de les entitats beneficiàries de les subvencions IDIFEDER concedides amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Educació, Investigació, Cutura i Esport. Així mateix, podran realitzar el tràmit altres persones vinculades amb aquestes entitats autoritzades pels esmentats representants legals.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

  1.-Tenir un expedient obert en aquesta Conselleria de la subvenció IDIFEDER 2018 al qual la persona interessada haja d'aportar documentació per a la justificació.
  2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
  Més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados

  - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
  Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 18/02/2019 fins al 28/02/2019 (apartat 2 del resolc Onzé de la RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen en 2018 subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i per al període 2018-2020, PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020). (DOGV núm. 8263 de 28/03/2018).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  És un tràmit exclusivament telemàtic.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IDIFEDER_JUST&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Respecte a la documentació requerida:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema.
  - En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert de sol·licitud d'ajudes o subvencions concedides al qual es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar.
  - Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert).
  Si no existeix tal model, els documents hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

  Impresos associats

  RELACIÓ DE DOCUMENTS A APORTAR EN FORMAT DIGITAL

  [ANNEX I] RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES

  [ANNEX II] MODEL DE SEGELL PER A ESTAMPILLAT

  [ANNEX III] MESURES DE PUBLICITAT COMUNITÀRIA

  [ANNEX IV] ACTUACIÓ COFINANÇADA PER LA UNIÓ EUROPEA A través DEL PROGRAMA OPERATVO DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  [ANNEX V] TIMESHEET

  [ANNEX VI] FITXA DE CÀLCUL D'EXECUCIÓ

  [ANNEX VII] FITXA INDICADOR RESULTAT - P. o. (2014-2020) FEDER COMUNITAT VALENCIANA Organisme gestor: Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència

  [ANNEX VIII] EXECUCIÓ INDICADORS DE COMUNICACIÓ 2014-2020

  [ANNEX IX] MATRIU RISCOS FRAU

  [ANNEX X] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROMOTOR DEL PROJECTE / SOL·LICITANT DE SUBVENCIÓ, EN CAS D'INEXISTÈNCIA D'ÒRGAN SUBSTANTIU

  [ANNEX XI] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL GESTOR D'ESPAI XARXA NATURA 2000 SOBRE PROJECTES DIRECTAMENT RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE L'ESPAI O NECESSARIS PER A AQUESTA GESTIÓ

  [ANNEX XII] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROMOTOR DE PROJECTE / SOL·LICITANT DE SUBVENCIÓ

  DECLARACIÓ REPRESENTANT LEGAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IDIFEDER_JUST&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20062

  Tramitació

  L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA.
  Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig
  a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web
  de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot
  això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la
  persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal)
  o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)].
  L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una
  entitat autoritzada.
  Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els
  documents electrònics que haja d'aportar.
  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada mitjançant el registre telemàtic i podrà imprimir una
  còpia d'aquest.
  La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria
  competent en aqueixa matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.