Detall de Procediment

Justificació de les subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i (IDIFEDER) per al període 2021-2022, susceptibles de ser finançades pel programa operatiu FEDER. Anualitat 2022.

Codi SIA:: 2072630
Codi GVA:: 20062
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-07-2023
31-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació via telemàtica de documents per a la justificació de la subvenció IDIFEDER en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Requisits

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits: 1.-Tenir un expedient obert en aquesta Conselleria de la subvenció IDIFEDER 2021-2022 al qual la persona interessada haja d'aportar documentació per a la justificació. 2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els representants legals de les entitats beneficiàries de les subvencions IDIFEDER concedides amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen de manera anticipada, en l'exercici 2020, subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+I susceptibles de ser finançades pel programa operatiu FEDER, a executar durant el període 2021-2022. (DOGV nº 8922, de 08/10/2020)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Des de l'01/02/2023 fins al 28/02/2023.

Formularis documentació

1.- Respecte a la documentació requerida: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema. - En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert de sol·licitud d'ajudes o subvencions concedides al qual es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar. - Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert). Si no existeix tal model, els documents hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)]. L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els documents electrònics que haja d'aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada mitjançant el registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en aqueixa matèria, que procedirà en conseqüència.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

És un tràmit exclusivament telemàtic.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa