Reclamació davant el Consell Valencià de Transparència en matèria d'accés a la informació pública i publicitat activa.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2084267
|
Codi GVA: 20120
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'entén per informació pública: els continguts o documents, siga quin siga el format o el suport que tenen, que estiguen en poder d'alguna de les administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació de la normativa sobre transparència de la Comunitat Valenciana.

 

Totes les persones, siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers, tenen dret a accedir a la informació pública sense motivar la causa per la qual volen accedir a la informació.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Totes les persones, siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers, que hagen exercit el seu dret a accedir a la informació pública, però no hagen obtingut una resposta de l'administració o la que han obtingut no satisfà les seues pretensions.

Com es tramita

Procés de tramitació
Les persones interessades formularan la seua reclamació, davant el Consell de Transparència per escrit, en els llocs que estableix l'Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o de manera telematica. Preferentment, s'utilitzarà...
Saber més
Òrgans de tramitació
CONSELL VALENCIÀ DE TRANSPARÈNCIA

Sol·licitud

Termini
Termini obert

1. Si s'ha sol·licitat informació i s'ha denegat mitjançant alguna mena de resolució per escrit, es pot triar entre acudir als tribunals per a reclamar el dret que es té o acudir al Consell de Transparència per mitjà d'una revisió de la resolució denegatòria.

 

En aquest cas es té un mes des que es denega per escrit el dret d'accés, per a acudir al Consell de Transparència i presentar la reclamació.

 

2. Si igualment s'ha sol·licitat informació i no s'ha facilitat -perquè l'òrgan al qual va dirigit ni tan sols ha donat una resposta - és el que es coneix com a silenci administratiu, en aquest cas es té de nou, dues possibilitats reclamar davant els tribunals o dirigir-se al Consell.

 

En aquest cas no hi ha termini per a acudir davant el Consell, es pot presentar reclamació quan es considere oportú.

Documentació
- Formulari de la reclamació degudament signat. - Còpia o fotocòpia de la reclamació inicial presentada en exercici del dret d'accés a la informació pública. - Documentació que es considere necessària.
Forma de presentació
Telemàtica
Per a la presentació telemàtica, disposeu de l'eina necessària en la seu electrònica de la Generalitat, on podreu trobar el tràmit específic telemàtic. Pot presentar-se tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia. Requisits: Disposar de signatura electrònica digital emesa...
Saber més
Presencial

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 

a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, es recorda a totes les persones físiques que preferentment utilitzen la via telemàtica.

Saber més

Resolució

Termini màxim
Tres mesos des de la presentació de la reclamació.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Observacions

Recurs contenciós administratiu.

Òrgans resolució
CONSELL VALENCIÀ DE TRANSPARÈNCIA