• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Inscripció de les entitats per a sol·licitar les ajudes per al pagament de lloguers en situacions especials d'emergència habitacional.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Inscripció de les entitats per a sol·licitar les ajudes per al pagament de lloguers en situacions especials d'emergència habitacional.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la inscripció telemàtica de les entitats que sol·licitaran les ajudes per al pagament de lloguers en situacions especials d'emergència habitacional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La inscripció telemàtica de les entitats que sol·licitaran les ajudes per al pagament de lloguers en situacions especials d'emergència habitacional l'ha de realitzar la persona que representa l'entitat tramitadora.

  Les entitats tramitadores poden ser:
  - ajuntament,
  - mancomunitat,
  - les entitats instrumentals locals corresponents (p. ex., empreses públiques municipals, fundacions, consorcis, etc.)
  - organitzacions socials representatives que exercisquen una funció social en matèria d'habitatge i així quede regulat en els seus estatuts o les normes internes de funcionament,
  - associacions sense ànim de lucre i
  - ONG
  que seran les encarregades de sol·licitar l'ajuda de manera telemàtica, segons el model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat i amb la prèvia autorització del sol·licitant.

  Requeriments

  - Documentació pertinent que acredite l'entitat que representa i la seua relació jurídica amb aquesta.
  - Cal disposar de certificat de representant d'entitat (vegeu el primer enllaç d'"Informació complementària").

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la inscripció de les entitats que vulguen sol·licitar les ajudes s'iniciarà a partir del 15 d'abril fins al 31 d'octubre inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud telemàtica.
  - Autorització de l'entitat per a realitzar tràmit sol·licitud ajudes i relació jurídica amb aquesta.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_INSTEC&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20172

  Tramitació

  1.- Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, per a la qual cosa heu d'utilitzar el certificat de representant de l'ajuntament o l'entitat, reconegut i emés per l'ACCV (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit)
  2.- Omplir la sol·licitud
  3.- Registrar i enviar

  Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de sol·licituds de les ajudes per al pagament de lloguers en situacions especials d'emergència habitacional.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient i la valorarà el personal de la conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient.

  La relació d'entitats inscrites per a la tramitació d'aquestes ajudes es publicarà en la web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i aquesta inscripció farà efecte per a la convocatòria actual i posteriors convocatòries sense necessitat de renovació, llevat que es modifique alguna de les condicions d'aquestes.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a consultar la relació d'entitats acreditades per a tramitar les ajudes d'emergència habitacional, vegeu l'enllaç següent:
  http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-pagament-de-lloguers-en-situacions-especials-emergencia-habitacional

  Enllaços

  Enllaç per la solicitud del Certificat de representant d'entitat

  Vegeu les ajudes Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7976, de 09/02/2017)
  - ORDRE 2/2019, de 9 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d'emergència habitacional (DOGV núm. 8528, de 12-04-2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2017, de 3 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 2/2019, de 9 d'abril.

  Llistat de seguiment

  Llistat d'entitats admeses per a sol·licitar les ajudes de pagament del lloguer per a situació d'emergència habitacional.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.