• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

SOL·LICITUD COL·LECTIVA de cursos de l'àrea d'emergències per a l'any 2019, del personal dels serveis d'intervenció en emergències contemplats en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Emergències.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  SOL·LICITUD COL·LECTIVA de cursos de l'àrea d'emergències per a l'any 2019, del personal dels serveis d'intervenció en emergències contemplats en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Emergències.

  Objecte del tràmit

  Els objectius generals dels diferents cursos que es convoquen són els següents:

  a) Dotar l'alumnat participant en els cursos d'un adequat i actualitzat nivell de coneixements professionals.
  b) Proporcionar a l'alumnat participant les eines necessàries per a portar a la pràctica els coneixements teòrics impartits.
  c) Ensinistrar els destinataris participants en les comeses de la gestió d'emergències.
  d) Actualitzar els coneixements tècnics, normatius i legislatius en les diferents àrees per a dur a terme les seues funcions amb eficàcia i garantia jurídica.
  e) Sensibilitzar els participants respecte als diferents factors que condicionen l'eficàcia del treball.
  f) Desenvolupar els coneixements i les habilitats necessaris per a optimitzar les relacions interpersonals en el seu treball i conéixer i practicar estratègies i tàctiques de comunicació interpersonal que permeten resoldre, de manera eficaç, les situacions de crisi.
  g) Entrenar l'alumnat en hàbits per a intervencions professionals fent un ús correcte de les seues capacitats.
  h) Donar a conéixer els instruments necessaris que permeten el processament d'informació i documentació bàsiques de la gestió d'emergències, així com les habilitats per al maneig de les noves telecomunicacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Hauran de realitzar la sol·licitud col·lectiva els responsables dels serveis:
  - Bombers voluntaris.
  - Agrupacions Locals i Associacions de Voluntaris de Protecció Civil i membres d'entitats col·laboradores acreditades en labors de protecció civil.
  - UME.

  Requeriments

  1.- Els interessats han de complir els requisits generals i específics de cada curs sol·licitat, si n'hi haguera.

  2.- Per al personal de les Agrupacions Locals i Associacions de Voluntaris de Protecció Civil,personal d'entitats col·laboradores acreditades en labors de protecció civil i Bombers Voluntaris, els requisits generals per a poder participar venen contemplats en l'apartat de cursos dirigits a estos col·lectius de l'Annex I.

  3.- Per a poder realitzar els cursos de l'ANNEX II s'haurà de ser membre d'una de les entitats citades apartat Tercer.2. d'aquesta resolució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de la programació dels cursos en el Diari Oficial de la Generalitat.

  Els cursos bàsics de l'Annex II se sol·licitaran pels serveis en funció de les seues necessitats, no establint-se un termini concret.

  (DOGV núm. 8520, de 02/04/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En la sol·licitud hauran de constar les següents dades:
  - Entitat sol·licitant.
  - Persona responsable indicant: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte. Cursos que se sol·liciten i nombre aproximat d'alumnes per a cadascun d'ells. El nombre màxim de cursos que podrà sol·licitar cada alumne o alumna serà de cinc.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD PER A PERSONAL DE PROTECCIÓ CIVIL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds que efectuen els serveis, ajuntaments i entitats col·laboradores per al seu personal es presentaran per via telemàtica, segons el que s'estableix en l'article 14.2.a) de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la sol·licitud hauran de constar les següents dades:

  - Entitat sol·licitant.
  - Persona responsable indicant: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte.
  - Cursos que se sol·liciten i nombre aproximat d'alumnes per a cadascun d'ells.

  El nombre màxim de cursos que podrà sol·licitar cada alumne o alumna serà de cinc.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20204

  Tramitació

  Per a incidències informàtiques referents a aquest tràmit haurà de dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Assitents

  1.- Podran participar en els cursos monogràfics de l'Annex I el personal dels serveis d'intervenció enfront d'emergències:

  a) Personal dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques.
  b) Personal del Servei de Bombers Forestals.
  c) Personal Tècnic: Tècnics d'emergències, Tècnics de prevenció mediambiental i Tècnics municipals.
  d) Operadors de comunicacions dels serveis d'emergències.
  e )Agents Mediambientals.
  f) Personal de Brigades Forestals de la Diputació de València i personal del Pla de vigilància Preventiva d'Incendis Forestals.
  g) Bombers voluntaris.
  h) Personal del Servei 1-1-2 Comunitat Valenciana.
  i) Membres de les Agrupacions Locals i Associacions de Voluntaris de Protecció Civil i membres d'entitats col·laboradores acreditades en labors de protecció civil.
  j) UME.
  k) Personal de seguretat: Policia Local, Policia de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, Policia Nacional, Guàrdia Civil.
  l) Personal sanitari: Metges Forenses (IML), Metges SAMU/CICU.

  2.- Podran participar en els cursos bàsics per a personal de nou ingrés de l'Annex II, el personal dels serveis d'intervenció enfront d'emergències:

  a) Bombers Forestals.
  b) Bombers Voluntaris.
  c) Membres de les Agrupacions Locals i Associacions de Voluntaris de Protecció Civil i membres d'entitats col·laboradores acreditades en labors de protecció civil.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 8 de març de 2019, de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la programació, per a l'any 2019, de cursos de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) (DOCV núm. 8520, de 02/04/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 8 de març de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.