Detall de Procediments

Aportació de documentació per a l'esmena d'un expedient de subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació per a l'esmena d'un expedient de subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  L'aportació pot ser:

  - Per iniciativa de l'interessat

  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'Administració

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador o investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció i serà la persona autoritzada per a la realització d'aquest tràmit d'aportació o esmena de la documentació.

  Requeriments

  Tindre obert un expedient de subvencions (no resolt ni arxivat) davant de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, corresponent a les subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient, ha de realitzar-se en el termini que s'estableix en aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'aportació de documents es pot realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució d'aquest, en cas que l'aportació no s'haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Si aquesta ja s'ha requerit, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'Administració establisca.

  No obstant això, es concedirà un termini de 30 dies hàbils des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció per a l'aportació dels contractes del personal contractat amb càrrec a la subvenció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20212

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.
  Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el document o documents electrònics que s'haja d'aportar.
  Finalment, una vegada efectuat l'enviament, es registrarà d'entrada mitjançant el registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.
  La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20212

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.