• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Tràmit per a l'esmena o aportació de documentació en la convocatòria de subvencions per a centres de dia d'atenció a la infància i adolescència per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'esmena o aportació de documentació en la convocatòria de subvencions per a centres de dia d'atenció a la infància i adolescència per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'aportació de documentació a les entitats que tinguen un expedient de sol·licitud de subvenció obert per a centres de dia d'atenció a la infància i adolescència en l'exercici 2019.
  L'aportació es pot fer:
  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena
  - Per iniciativa de la persona interessada

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats que hagen presentat la sol·licitud en la convocatòria de subvencions per a la realització de centres de dia per a l'exercici 2019 i que hagen sigut requerides per a completar la documentació o bé aporten documentació per iniciativa pròpia.

  Requeriments

  Poden aportar documentació les entitats que es troben en alguna d'aquestes situacions:
  - Rebre un requeriment d'esmena per a corregir les deficiències i/o aportar documentació.
  - Tindre un expedient obert en el marc de la convocatòria referenciada en què l'entitat interessada, per iniciativa pròpia, vulga aportar més documentació, un desistiment o una renúncia.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini de presentació de la documentació serà l'establit en el requeriment d'esmena rebut.
  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà fer en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, sempre que no s'haja arxivat l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat ha d'aportar la documentació indicada en el requeriment d'esmena publicat o qualsevol altra que considere oportuna.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20216

  Tramitació

  EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  Per a incidències informàtiques referents a aquest tràmit, cal dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.