Detall de Procediments

Obtenció automàtica de certificat d'inscripció d'associacions i de federacions, confederacions i unions d'associacions.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció automàtica de certificat d'inscripció d'associacions i de federacions, confederacions i unions d'associacions.

  Objecte del tràmit

  Obtenció automàtica de certificat d'inscripció d'associacions i de federacions, confederacions i unions d'associacions.

  Inici
 • Taxes

  No subjecte a pagament de taxa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SOL_CERT_REG_ASOC&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20242

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
  - Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.

  Vegeu la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.