Detall de Procediments

TECG- Aportació documental a sol·licituds d'ajudes existents únicament dels anys 2016, 2017 i 2018, per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.