Comunicació de Llicències de Navegació expedides per Escoles Nàutiques o Federacions.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2100397
|
Codi GVA: 20366
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportació de la llista detallada de les llicències de navegació expedides.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persona física o jurídica titular de l'escola nàutica o federació.

Com es tramita

Procés de tramitació

Els documents els han de remetre per via telemàtica en format PDF els interessats o els seus representants legals, que seran directament responsables del correcte enviament d'aquests. Una vegada comprovats pel Departament d'Activitats Nàutiques, s'incorporaran a l'expedient i se'n procedirà a la...

Saber més
Òrgans de tramitació
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Un termini màxim de 5 dies hàbils comptats des de la data d'atorgament de la llicència. En cas que no es procedira en aquest termini, s'advertirà l'escola nàutica o federació de la possible suspensió de les seues activitats per a atorgar llicències (art. 11.5 i 11.6 RD 875/2014).

Documentació
S'ha de presentar la documentació requerida.
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.