• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documents d'esmena o de justificació d'un expedient d'ajudes o de subvencions de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documents d'esmena o de justificació d'un expedient d'ajudes o de subvencions de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet aportar documents per via telemàtica a un expedient de sol·licitud d'ajuda o de subvenció de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

  L'aportació es pot fer:
  - com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus).
  - per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o perquè ho determina així la normativa aplicable a l'expedient en qüestió).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els sol·licitants, o els seus representants legals, d'ajudes o de subvencions.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents:

  1.- En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:
  a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) d'Atenció al Pacient respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat) d'ajudes o de subvencions.
  b) Haver-hi un expedient obert d'aquestes característiques al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o tinga l'obligació (perquè ho determina així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte) d'aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

  2. La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit)

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme que l'ha emés.

  - En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.
  La informació relativa a aquest registre està disponible:
  en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit).
  . I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació ha d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en aquest requeriment.

  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació s'ha d'aportar dins d'aquest termini.

  - En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que s'hi sol·liciten.
  En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que considere pertinent o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent.

  2.- Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema.
  - En el requeriment rebut, o bé, si escau, en l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o de subvencions a què es realitza l'aportació, hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  - Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat 'Impresos associats' del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert).
  Si no existeix aquest model, els documents han de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

  - Fent clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç 'Tramitar amb certificat' (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat: web de la Generalitat > Àrea personal, o des de la seu electrònica: web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal).

  - L'interessat s'ha d'identificar amb un certificat digital dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, que són els reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit)

  - Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, l'heu de validar i, a continuació, hi heu d'adjuntar els documents electrònics que cal aportar.

  - Finalment, una vegada efectuat l'enviament, es registrarà d'entrada mitjançant el registre telemàtic i podreu imprimir una còpia d'aquest.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal d'Atenció al Pacient, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20388

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Sistemes de signatura electrònica admesos i usats en la seu electrònica de GVA

  Inscripció en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.