• Estàs en:
  • Inici /
  • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, en relació al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional; i en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.