• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, en relació al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional; i en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, en relació al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional; i en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

  Objecte del tràmit

  Interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres i Personal Docent contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, en relació al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional; i en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució del acta final de la fase d'oposició del tribunal assignat a la persona aspirant.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que desitgen interposar recurs davant el director general de Centres i Personal Docent hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RECL_RECU_OPO_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20394

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.