Aportació de documentació referida a escoles de formació per al govern d'embarcacions de recreació.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2100398
|
Codi GVA: 20396
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportació de documentació diversa que haja sigut requerida pel Departament d'Activitats Nàutiques.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persona física o jurídica titular de l'escola nàutica en l'àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

Els documents els han de remetre per via telemàtica en format PDF els representants legals de les escoles nàutiques, que seran directament responsables del correcte enviament d'aquests. Una vegada comprovats pel Departament d'Activitats Nàutiques, s'incorporaran a l'expedient i se'n procedirà a...

Saber més
Òrgans de tramitació
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció de l'expedient de sol·licitud per a aportar a aquesta oficina els documents requerits, en cas contrari se li tindrà per desistit de la seua petició, conforme estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment...

Saber més
Documentació
S'ha de presentar la documentació requerida.
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.