• Estàs en:
  • Inici /
  • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Tràmit per a interposar un recurs d'alçada davant del director general de Centres i Personal Docent contra la llista de persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional; i en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.