Detall de Procediments

Justificació de les subvencions a entitats locals, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions a entitats locals, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació de les subvencions concedides per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals que hagen sigut beneficiàries de les subvencions per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Requeriments

  - Ser una entitat local beneficiària de la subvenció.
  - Haver executat l'activitat subvencionada i pagat les despeses que es deriven d'aquesta.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La justificació de la subvenció es presentarà abans del 31 d'octubre de l'exercici per al qual s'haja rebut o de la data que s'indique en la resolució de concessió. No obstant això, les despeses que s'hagen produït amb posterioritat al 30 de setembre posaran justificar-se fins al 31 de gener de l'exercici següent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Annex V, model subvenció de programes de promoció dels drets de la infància i adolescència: llista de despeses del compte justificatiu.
  Memòria justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts (amb les dades i en la forma i el termini que s'especifique en la resolució de concessió)

  Impresos associats

  [ANNEX VI] SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.