Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació en la fase de justificació a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana.
  L'aportació es pot fer:
  - Per iniciativa de l'interessat.
  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena de documentació justificativa a petició de l'administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants legals, de sol·licituds presentades amb expedients oberts d'ajudes (i no arxivats) davant de Turisme Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Tindre obert un expedient d'ajudes (no resolt ni arxivat) davant de Turisme.

  Quan l'aportació de documentació justificativa es realitze a requeriment de Turisme Comunitat Valenciana, per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, s'haurà de realitzar en el termini concedit en aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  a) L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment posterior a la corresponent resolució de concessió (fase de justificació).

  b) En cas que se li haja requerit, la documentació s'aportarà en el termini que Turisme Comunitat Valenciana haja establit en l'escrit de requeriment de documentació justificativa.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Quan siga per iniciativa de l'interessat, s'ha d'aportar la documentació justificativa que s'indica en les respectives resolucions de convocatòria i de concessió de les ajudes.
  b) Si es tracta d'un requeriment administratiu per falta de documentació justificativa, la que se sol·licite en aquest.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació de l'aportació de documentació justificativa a un expedient d'ajudes existent en Turisme Comunitat Valenciana la pot realitzar qualsevol persona responsable o no de l'entitat o empresa sol·licitant. No obstant això, els documents normalitzats aportats que així ho requerisquen han d'estar signats obligatòriament per mitjans electrònics pel responsable de l'entitat sol·licitant o empresa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20432

  Tramitació

  Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que el vostre ordinador disposa del sistema operatiu i navegador indicats en l'apartat "Requisits" de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació.

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Si realitzarà la tramitació amb un certificat digital, pot comprovar que compleix els requisits de funcionament en l'apartat "Accés amb certificat" de la llista.

  Si durant la tramitació teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si podeu solucionar el problema.

  En cas que continueu necessitant ajuda, envieu un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es si es tracta d'un problema informàtic, o a prop@gva.es, si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament. En qualsevol cas, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda" de la llista de preguntes freqüents per a facilitar la vostra atenció.

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació.

  A través de l'assistent de tramitació, accedireu a la plataforma de tramitació.

  La tramitació electrònica es compon de 6 passos:
  PAS 1: llegir.

  PAS 2: omplir el formulari de dades generals.
  Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en la vostra signatura digital, es carreguen automàticament.
  Els camps que estan marcats amb asterisc són d'obligat ompliment.
  En "Altres camps", la persona sol·licitant ha de detallar, l'objecte de la seua sol·licitud, en aquest cas, la sol·licitud de dispensa.
  Quan estiguen tots els camps omplits, feu clic en ENVIAR.
  El formulari de dades generals requereix signatura electrònica.

  PAS 3. SELECCIÓ DE FORMULARIS:
  ompliment dels formularis associats a aquest tràmit.
  2. Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  Si no ompliu tots els camps d'un formulari, és possible que no us deixe passar al formulari següent.
  b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament heu descarregat i omplit.

  PAS 4: PAGAR.
  Aquest tràmit no requereix el pagament de cap taxa.

  PASSOS 5 i 6: REGISTRAR I GUARDAR.
  - Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  - Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació electrònica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  * Vies d'accés al tràmit telemàtic d'aportació de documentació en la fase de justificació:

  - A través de l'enllaç que està penjat en l'apartat de subvencions en:
  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/subvencion.html

  - A través de l'enllaç que hi ha en el tràmit de la Guia Prop corresponent a aquest tràmit:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20432

  -La seu electrònica de la Generalitat (buscant el tràmit pel títol): https://sede.gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.