Detall de Procediments

Aportació de documentació en la fase de justificació a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació en la fase de justificació a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana.
  L'aportació es pot fer:
  - Per iniciativa de l'interessat.
  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena de documentació justificativa a petició de l'administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants legals, de sol·licituds presentades amb expedients oberts d'ajudes (i no arxivats) davant de Turisme Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Tindre obert un expedient d'ajudes (no resolt ni arxivat) davant de Turisme.

  Quan l'aportació de documentació justificativa es realitze a requeriment de Turisme Comunitat Valenciana, per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, s'haurà de realitzar en el termini concedit en aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  a) L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment posterior a la corresponent resolució de concessió (fase de justificació).

  b) En cas que se li haja requerit, la documentació s'aportarà en el termini que Turisme Comunitat Valenciana haja establit en l'escrit de requeriment de documentació justificativa.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Quan siga per iniciativa de l'interessat, s'ha d'aportar la documentació justificativa que s'indica en les respectives resolucions de convocatòria i de concessió de les ajudes.
  b) Si es tracta d'un requeriment administratiu per falta de documentació justificativa, la que se sol·licite en aquest.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.