Detall de Procediments

Denúncies per assetjament laboral davant de la Inspecció General de Serveis (únicament per a empleats públics de la Generalitat i el seu sector públic instrumental)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Denúncies per assetjament laboral davant de la Inspecció General de Serveis (únicament per a empleats públics de la Generalitat i el seu sector públic instrumental)

  Objecte del tràmit

  Les denúncies davant de la Inspecció General de Serveis per presumptes conductes, fets o situacions d'assetjament laboral de qualsevol naturalesa (assetjament moral, sexual, per raó del sexe, discriminatori o altres situacions de violència laboral).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El personal empleat públic que considere que està sent víctima d'una situació d'assetjament laboral.

  Requeriments

  Que la persona denunciant dispose d'elements o evidències que avalen raonablement la versemblança de les conductes o els fets que qualifica d'assetjament laboral. No s'admetran les denúncies anònimes, tot i que excepcionalment puguen ser objecte d'investigació.

  En tot cas, sempre quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals de les parts denunciants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert permanentment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGS_ACO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20448

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.

  Impresos associats

  DENÚNCIA PER ASSETJAMENT LABORAL DAVANT LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS

  INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL FORMULARI DE DENÚNCIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentada la denúncia, es protegirà amb especial diligència la confidencialitat de la persona denunciant i de la denunciada.

  Rebuda la denúncia, es contactarà amb la persona denunciant de la manera més ràpida possible (contacte telefònic, mitjans electrònics, entrevista personal) a fi de recaptar més informació i valorar, si escau, la necessitat d'adoptar de manera preventiva mesures de protecció del denunciant.

  L'anàlisi inicial es realitzarà en un termini màxim de 15 dies hàbils, des que es reba la denúncia. En el cas que es tracte d'una denúncia per assetjament sexual, per raó de sexe o discriminatori, el termini es reduirà a 7 dies hàbils.

  Finalitzada la investigació, s'emetrà el corresponent informe que contindrà una valoració dels fets denunciats i un apartat de conclusions i recomanacions. L'informe serà remés a l'òrgan competent (sotssecretàries i òrgans equivalents en les entitats autònomes).

  Així mateix, es donarà trasllat de les conclusions i recomanacions a les parts implicades perquè en prenguen coneixement.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGS_ACO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20448

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ conjunta de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l'INVASSAT, per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 8223, de 30.01.2018).

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ conjunta de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l'INVASSAT, per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.