Consulta de subvencions de la Política Agrícola Comuna (PAC)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3016442
|
Codi GVA: 20474
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
Consulta la totalitat dels pagaments efectuats per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en concepte d'ajudes incloses en la PAC.
Solicitants
Beneficiaris d'ajudes PAC
Requisits
Haver presentat sol·licitud de pagament en qualsevol convocatòria de la sol·licitud única d'ajudes PAC.
Forma de presentació
Telemàtica
S'ha de disposar del CIF i els últims dígits del compte corrent en el qual es va sol·licitar el cobrament de les ajudes PAC incloses en la sol·licitud única.