• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Presentació de recurs potestatiu de reposició contra una resolució de concessió beca o ajuda convocada per la Direcció General d'Universitats
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de recurs potestatiu de reposició contra una resolució de concessió beca o ajuda convocada per la Direcció General d'Universitats

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet la presentació per via telemàtica d'un recurs potestatiu de reposició contra la resolució d'una convocatòria de beques o ajudes realitzada per la Direcció General d'Universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  El tràmit es completa aportant el model de recurs disponible en l'apartat d'IMPRESOS ASSOCIATS.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds de beques o ajudes universitàries presentades davant la Direcció General d'Universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  Requeriments

  - La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o de persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

  - En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.
  La informació relativa a aquest registre està disponible:
  . En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  . I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Haurà d'aportar l'imprés de model de recurs de resposición disponible en l'apartat "Impresos associats" i adjuntar la documentació que considere pertinent.

  Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema.

  Impresos associats

  RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA RESOLUCIÓ DE BECA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20632

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.