Confirmació de moviments nacionals amb destinació a explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2407293
|
Codi GVA: 20640
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit permet fer la comunicació obligatòria per a la confirmació de moviments d'origen nacional amb destinació a explotacions de la Comunitat Valenciana. Es poden confirmar tant moviments amb destinació a explotacions ramaderes com a escorxadors. En el cas de boví i de moviments a...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Titulars o representants d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Ser titular o representant d'una explotació ramadera registrada en la base de dades del Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA), inclosos els escorxadors, i disposar del codi REMO del moviment per confirmar.

Com es tramita

Procés de tramitació
Presencialment. Mitjançant la presentació de la comunicació de confirmació del moviment de bestiar, per a la qual cosa cal adjuntar la documentació sanitària corresponent en l'oficina comarcal corresponent. Telemàticament. A través de l'enllaç corresponent mitjançant l'ús del certificat electrònic.
Òrgans de tramitació
Oficines comarcals agràries corresponents a l'explotació ramadera

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any i amb el termini legal establit de 7 dies hàbils des de l'entrada dels animals en l'explotació o escorxador.

Documentació
- Imprés de dades generals. - Imprés de confirmació de dades del moviment.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...

Saber més

Resolució

Termini màxim
La confirmació dels moviments de manera general no requereix cap resolució expressa, i només en el cas de confirmació de moviments de boví a explotacions que no siguen escorxador s'expediran els documents d'identificació bovina corresponents amb un termini d'expedició de 14 dies després de la...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Òrgans resolució
Oficines comarcals agràries corresponents a l'explotació ramadera