Detall de Procediments

Reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Reconéixer la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana als municipis que promoguen la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística, contribuïsquen a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d'hospitalitat i en els compromisos que deriven del codi ètic del turisme valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

  Requeriments

  - Tindran la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana tots els municipis en els quals concórreguen els criteris i es complisquen les obligacions que conduïsquen al seu reconeixement, d'acord amb el que estableixen els capítols II i III del Decret 5/2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot presentar al llarg de l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS SEGÜENTS CRITERIS:

  a) Criteri relatiu a la població turística.

  b) Criteri relatiu al nombre de places d'allotjament turístic i de segona residència.

  c) A més, amb caràcter alternatiu, s'ha de complir amb almenys un dels criteris següents:
  c1) Disposar en el seu terme municipal d'algun recurs turístic de primer ordre.
  c2) Acreditar que l'activitat turística representa la base de la seua economia o, com a mínim, una part important d'aquesta.

  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS RELATIVES A:
  a) Subministrar informació turística veraç i completa.

  b) Comptar amb un pla turístic que preveja, entre altres, mesures de sostenibilitat i millora en la prestació dels serveis, per a la qual cosa ha de tindre definit un programa de qualificació dels recursos humans vinculats al sector turístic i afins.
  c) Identificar, protegir i promocionar els seus recursos turístics de primer ordre.

  d) Orientar el municipi cap al concepte de destinació turística intel·ligent fins a la consolidació d'una infraestructura tecnològica d'avantguarda que garantisca el desenvolupament sostenible del territori, accessible per a totes les persones, de manera que facilite la interacció i integració del personal visitant amb l'entorn i incremente la satisfacció de l'experiència en la destinació, a més de la millora de la qualitat de vida de les persones residents.

  e) Posar en marxa estratègies que reforcen la qualitat en destinació.

  f) Col·laborar amb mitjans locals en els plans d'inspecció contra l'intrusisme que desplegue la Generalitat.

  g) Aprovar i posar en marxa mecanismes per a facilitar la participació efectiva de la ciutadania i dels agents socials i econòmics en l'acció pública en matèria de turisme.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.