Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació.

  Objecte del tràmit

  Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació:

  - Reclamació a les llistes provisionals d'admesos i exclosos.
  - Recurs de reposició a les llistes definitives d'admesos i exclosos davant la direcció general de Personal Docent
  - Recurs d'alçada contra les llistes definitives de la fase de Concurs davant la direcció general de Personal Docent
  - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs que s'ha de presentar:

  - Reclamació a les llistes provisionals d'admesos i exclosos: 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució. Del 15 de febrer de 2020 al 28 de febrer de 2020.
  - Recurs de reposició a les llistes definitives d'admesos i exclosos davant de la Direcció General de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà de la publicació de la resolució. De l'1 de juny de 2020 a l'1 de juliol de 2020, tots dos inclosos. Recordem que es consideren vàlides els recursos presentats des del 14 d'abril fins a l'1 de juny.
  - Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de concurs davant la direcció general de Personal Docent. Del 3 de desembre de 2020 al 4 de gener de 2021.
  - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant de la Direcció General de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà de la publicació de les llistes. Del 5 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les reclamacions i els recursos s'han de presentar per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www.sede.gva.es)

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RECL_RECU_OPO_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20700

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RECL_RECU_OPO_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20700

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Guia d'usuari per a emplenar el tràmit telemàtic de presentació de reclamació o recurs

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació.

  Llista de normativa

  ORDRE 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació.

  Llistat de seguiment

  Enllaç web amb la informació relativa al procediment

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.