Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Trastorns musculoesquelètics (TME). INVASSAT.

  Objecte del tràmit

  L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), en funció dels plans d'actuació contra la sinistralitat laboral, sol·licita i posa a disposició de determinades empreses l'ompliment del tràmit "Mòdul específic: trastorns musculoesquelètics", a fi que l'empresa, juntament amb la seua modalitat preventiva, s'avalue en el desenvolupament i la implantació de l'activitat preventiva, segons la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Totes les empreses/organismes/autònoms que els siga requerit per l'INVASSAT, segons els plans d'actuació contra la sinistralitat laboral.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Disponible a partir del 9 de març de 2020 (fins a final d'any).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'accés al tràmit es realitza de manera telemàtica i requereix aportació documental.

  Impresos associats

  TRASTORNS_MUSCULOESQUELÈTICS_TME

  INSTRUCCIONS_QÜESTIONARI_TRASTORNS_MUSCULOESQUELETICS_TME

  EXEMPLE_DE_UN_CAS_PRACTIC_QÜESTIONARI_TME_EMPRESES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Al tràmit s'accedeix telemàticament i requereix aportació documental.
  1. Per a poder fer el tràmit, heu de descarregar-vos l'"INFORME DE SINISTRALITAT DE L'EMPRESA (*)" https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17962&version=amp.
  2. IMPORTANT: Abans de fer el tràmit heu d'omplir, validar i enviar el formulari telemàtic que s'adjunta:
  http://www.invassat.gva.es/va/questionaris-de-pre-registre.
  3. Després de validar i enviar el formulari del pas 2, heu d'accedir a "Tramitar amb certificat" (part superior d'aquest procediment).
  4. Al final del tràmit se us sol·licitarà que aporteu el document signat i escanejat de "Trastorns_Musculoesqueléticos_TME.pdf".
  Aquest document es pot obtindre descarregant el pdf "Trastorns_Musculoesqueléticos_TME.pdf" o mitjançant el formulari que ix imprés del pas 2 del tràmit.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=INV_ANEXAR_ENCUESTA&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20708

  Tramitació

  - Feu clic en la part superior "Tramitar amb certificat".
  - Per a poder tramitar electrònicament, heu de disposar d'un certificat electrònic reconegut en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana segons la normativa vigent. Podeu consultar ací la llista completa de certificats admesos:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  - Si s'hi accedeix mitjançant un certificat electrònic de persona física, se sol·licitarà l'acceptació per part del peticionari del fet que "disposa d'un document d'autorització per part de l'empresa per a l'accés a l'informe de sinistralitat, el qual és confidencial i d'ús exclusiu de l'empresa i, així mateix, que dona el seu consentiment perquè quede registrat el seu accés com a persona física".
  - Les empreses que NO hagen tingut accidents amb baixa l'any de referència, únicament podran accedir a l'aplicació amb el certificat digital d'empresa.
  - Si teniu alguna incidència tècnica, podeu dirigir-vos a: generalitat_en_red@gva.es i, si és un dubte funcional, podeu dirigir-vos a: servplanesactuacionestadistica@gva.es, i indicar en l'assumpte "Informe de sinistralitat-Nom de l'empresa" i adjuntar el formulari: Sol·licitud de modificació de dades de l'informe anual de sinistralitat emés per l'INVASSAT (*).
  (*) El formulari d'incidències està disponible en l'apartat "Informació complementària".

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Formulari d'incidències: Sol·licitud de modificació de dades de l'informe anual de sinistralitat emés per l'INVASSAT.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). L'Institut prestarà el suport necessari amb els seus mitjans tècnics i personals per a l'execució dels plans i programes d'actuació que establisca l'autoritat laboral. Executar el pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de l'any de referència, consensuat pels agents econòmics i socials en el Consell General de l'INVASSAT (DOCV núm. 7769 de 27/04/16).
  - Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquesta direcció general té les competències d'autoritat laboral i exerceix les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del benestar laboral dels treballadors. La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball ho és, al seu torn, de la direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) (DOCV núm. 7620 de 22/09/15).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 48/2016, de 22 d'abril.

  Vegeu el Decret 157/2015, de 18 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.