Detall de Procediment

Esmena o aportació de documentació en la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als exercicis 2022 i 2023 : servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència.

Codi SIA: 2263157
Codi GUC: 20746
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Possibilitar l'aportació de documentació que haja sigut requerida a les entitats durant la instrucció del procediment per resultar necessària per a la tramitació de la seua sol·licitud

Requisits

Haver sigut requerit per a l'esmena de la seua sol·licitud de concert social per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats que hagen presentat sol·licitud de concert social per al servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència.

Normativa del procediment

 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el seu article 68 d'esmena i millora de la sol·licitud.
 • RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2022 i 2023: servei de punt de trobada familiar, servei d'actuacions tècniques destinades a persones que s'ofereixen per a l'adopció i famílies adoptives, servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat, servei d'atenció telefònica a la infància i a l'adolescència i servei específic d'atenció a abusos sexuals en la infància i l'adolescència.(DOGV 9349, de 27/05/2022)

Termini

Deu dies hàbils comptats des de l'endemà al de la notificació.(DOGV 9349, de 27/05/2022)

Documentació

L'entitat haurà d'aportar els documents que s'indiquen en el requeriment i que apareixien indicats en el model de sol·licitud inicial, una vegada esmenats.

Presentació

Presencial
En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, la sol·licitud es presentarà exclusivament per mitjans electrònics. Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de la URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, bé a través de l'adreça d'internet: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&idioma=es&idProcGuc=20746&idCatGuc=PR&login=c
Telemàtica
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_apd_sugus&version=1&idioma=es&idprocguc=20746&idcatguc=pr&login=c

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

S'hauran d'aportar els documents requerits i degudament esmenats.

òrgans de tramitació

Direcció General d'Infància i Adolescència.
 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia