Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud telemàtica de reserva de nom per a la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit telemàtic de sol·licitud de reserva de nom ha d'utilitzar-se pels interessats quan vulguen constituir un club esportiu, un grup de recreació esportiva o una secció deportiva o de recreació esportiva d'una entitat no esportiva.
  Aquest tràmit ha de realitzar-se amb caràcter previ a la sol·licitud de constitució de l'entitat esportiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques i jurídiques que vulguen constituir una entitat esportiva.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cap.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=REGENTIDEP_NOM&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20792

  Tramitació

  Per a consultes o incidències pot contactar amb la Direcció Territorial de la seua província.
  Alacant:
  dep.ali_dgd@gva.es
  Castelló:
  dep.cas_dgd@gva.es
  València:
  dep.val_dgd@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web del Registre

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6487/24.03.2011)
  - Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8216/19.01.2018)

  Llista de normativa

  Llei 2/2011 de 22 de març, de la Generalitat.

  Decret 2/2018 de 12 de gener del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.