Detall de Procediment

Sol·licitud de modificació de les dades o documents que consten en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana referits a un club esportiu, un grup de recreació esportiva o una secció esportiva o de recreació esportiva d'una altra entitat no esportiva.

Codi SIA: 2277347
Codi GUC: 20796
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

La modificació de les dades o documents d'una entitat esportiva que consten en el Registre d'Entitats Esportives, com per exemple la denominació, el domicili, els esports que practica, la composició de la junta directiva, la regulació estatutària o qualsevol altra informació de l'entitat que figure inscrita en el Registre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants. Pot sol·licitar-ho qualsevol integrant de la Junta Directiva de l'entitat esportiva les dades de la qual es volen modificar.

Normativa del procediment

 • Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6487/24.03.2011)
 • Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8216/19.01.2018)

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Els documents es presentaran en format PDF, signats electrònicament amb el certificat electrònic de l'entitat esportiva o per les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria, excepte en els certificats de modificació de junta o comissió directiva, que han d'estar signats amb certificat electrònic de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria, emés per un PRESTADOR DE SERVEIS ELECTRÒNICS DE CONFIANÇA PER A ADAPTAR ELS ESTATUTS A la LEGISLACIÓ VIGENT: Model d'adaptació d'estatuts a la legislació vigent de clubs esportius ja inscrits (Doc. 1) PER A MODIFICAR EL NOM DE L'ENTITAT: Model certificat canvie denominació (Doc. 2) PER A MODIFICAR EL DOMICILI SOCIAL: Model certificat canvie domicili social (Doc. 3) PER A MODIFICAR EL NOM DE L'ENTITAT I EL DOMICILI SOCIAL: Model certificat canvie denominació i domicili social (Doc. 4) PER A INCORPORAR UNA MODALITAT ESPORTIVA NOVA: Model certificat nova modalitat (Doc. 5) PER A ACTUALITZAR DADES DE L'ÚLTIMA JUNTA O COMISSIÓ DIRECTIVA: Model certificat actualització (Doc. 6) PER A ACTUALITZAR DADES DE DIVERSES JUNTES O COMISSIONS DIRECTIVES ANTERIORS: Model certificat comunicació de diverses juntes directives (Doc. 7) PER A DISSOLDRE UNA ENTITAT ESPORTIVA: Model certificat dissolució entitat esportiva (Doc. 8)

Presentació

Telemàtica
Per a consultes o incidències pot contactar amb la Direcció Territorial de la seua província. Alacant: dep.ali_dgd@gva.es Castelló: dep.cas_dgd@gva.es València: dep.val_dgd@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia