Detall de Procediment

Sol·licitud d'explotació estadística específica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià d'Estadística.(IVE)

Codi SIA: 2309240
Codi GUC: 20822
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA IVE
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de tabulacions o explotacions estadístiques específiques, que prevegen un nivell superior de desagregació dels resultats estadístics tècnicament acceptable o en un suport tecnològic diferent del disponible al públic, sempre que no atempte contra la protecció del secret estadístic i que no altere de manera significativa el normal desenvolupament dels serveis estadístics afectats. La sol·licitud es realitza sobre els resultats públics de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat, d'acord amb el vigent Pla Valencià d'Estadística, elaborats per l'Institut Valencià d'Estadística. Aquestes explotacions estadistiques es realitzaran en el marc del article 41 del Decret 81/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'estadística de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'estadística de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1327, de 18/06/1990).
  • Decret 81/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'estadística de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7293, d'11/06/2014).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis i documentació

S'ha de presentar: - Sol·licitud d'explotació estadística específica de resultats, elaborats per l'Institut Valencià d'Estadística (ESTASOLE), existent en el tràmit.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s';ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. Per a això, han de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s';haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si n';hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació de la sol·licitud es realitzarà EXCLUSIVAMENT a través de mitjans telemàtics. 1. Sol·licitud d'explotació (segons model normalitzat, ESTASOLE, existent en el tràmit). 2. Una vegada establida la viabilitat de l'explotació estadística específica sol·licitada, el servei promotor procedirà a elaborar-la i a enviar-la al sol·licitant a la seua carpeta ciutadana.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Institut Valencià d'Estadística.(IVE)

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a la finalització dependrà de la dificultat d'aquesta i dels mitjans disponibles en el moment.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No