Comerç exterior d'aliments: visites de control, sol·licitud d'informes, precintats oficials, atestacions i certificacions

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2311279
|
Codi GVA: 20914
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'emissió d'atestacions o certificats sanitaris per part dels establiments alimentaris situats en la Comunitat Valenciana per a l'exportació de productes alimentosos. Quan els productes objecte d'exportació siguen d'origen animal i el país tercer exigisca requisits UE no equivalents se sol·licitarà l'emissió d'atestació sanitària i quan siguen d'origen no animal, se sol·licitarà l'emissió de certificat sanitari.

 

Sol·licitar l'emissió d'informes sobre l'article 11 del Reial decret 993/2014. Sol·licitar el precintat oficial de productes d'origen animal, quan siga requerit pels Acords Sanitaris Específics (ASE).

 

Sol·licitar la realització de visites de control oficial davant els requeriments de països tercers (els EUA, el Canadà, Israel, Mèxic, ...), així com visites de control sobre partides amb incidències o no conformitats derivades del control oficial dut a terme en els Llocs de Control Fronterer (PCF) com a rebutjos fronterers i/o reimportacions.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

L'operador, amb anterioritat a la sol·licitud d'una atestació i a la d'un precintat oficial, ha de revisar la informació existent en els següents enllaços:

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/export/certificados_exportacion.aspx

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/export/sistema_autocontroles.aspx

Normativa
 • Serà aplicable la normativa inclosa en la llista així com qualsevol altra específica del sector objecte de l'activitat.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones jurídiques titulars d'establiments alimentaris situats en la Comunitat Valenciana inscrits en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) que sol·liciten la realització de visites de control oficial davant les exigències de tercers països o després de la...

Saber més
Requisits

Tant en el cas de sol·licitud de precintat oficial com en el cas d'exportació de productes d'origen animal, l'operador ha d'assegurar-se que el producte alimentós objecte d'exportació requereix la intervenció dels serveis oficials de salut pública (precintat oficial/emissió d'atestació sanitària per a l'obtenció del certificat sanitari de productes d'origen animal) (VEURE INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA).

 

En la resta de casos, el requisit anterior no és aplicable

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Centres de Salut Publica de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud

Termini
Termini obert
Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9898 - Taxa per empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris.

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.4.5 punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de:

- Sol·licitud d'emissió d'atestacions sanitàries per a l'obtenció de certificats sanitaris de productes d'origen animal: 31,18 euros

- Sol·licitud d'emissió de certificat sanitari per a l'exportació de productes alimentosos d'origen no animal: 31,18 euros

- Sol·licitud de control oficial a petició d'empresa alimentària per exigències de països tercers (visites de control, informes i precintats): 74,09 euros

- Sol·licitud de control oficial a petició d'empresa alimentària (visites de control derivades actuacions oficials en *PCFs): 74,09 euros

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9898 (empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris) amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

 

Enllaç en informació complementària

Forma de presentació
Telemàtica
Abans d';iniciar la tramitació electrònica, l';usuari ha de conéixer el Centre de Salut Pública responsable d';aquesta tramitació, amb la finalitat d';indicar-lo en el formulari de dades generals de tramitació telemàtica i en el formulari de sol·licitud. El Centre de Salut Pública al qual...
Saber més
Presencial

Les sol·licituds es dirigiran als Centres de Salut Pública corresponents, per raó del domicili social de l'entitat, sense perjudici de la seua possible presentació conforme al que es disposa en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Es pot consultar el Centre de Salut Pública assignat a cada municipi en l'apartat d'enllaços d'aquest document

Saber més

Resolució

Òrgans resolució
Centres de Salut Publica de la Comunitat Valenciana