Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  CITA PRÈVIA- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ CULTURA I ESPORTS- SERVEIS CENTRALS I DIRECCIONS TERRITORIALS DE VALÈNCIA I ALACANT

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud i obtenció de cita prèvia per a l'atenció presencial.

  Excepció al tràmit telemàtic:

  Per a contactar amb la Inspecció Territorial d'Educació de València heu de dirigir-vol al tel.: 961271300 o bé al correu electrònic: inspeccio_dtv_atencio@gva.es.
  En el cas de sol·licitar l'atenció per correu electrònic, heu de facilitar en aquest les dades següents:
  - Nom i cognoms de la persona sol·licitant i telèfon de contacte.
  - Localitat de referència.
  - Centre educatiu de referència sobre el tema que es tractarà.
  - Breu exposició del tema que es vol tractar.

  En el cas que la inspecció educativa considere que el tema que s'ha de tractar requereix una visita presencial de l'usuari, se li assignarà cita des de la mateixa inspecció.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que desitgen utilitzar els serveis oferits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Identificar-se mitjançant DNI o NIE vigent.

  Les persones usuàries d'aquest servei poden obtindre informació del tractament de les seues dades personals en el registre de tractament de dades de la Conselleria d'Educació a través de l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Telemàticament.

  El programa de Cita Prèvia només permet obtindre per dia i usuari una única cita per a cada Unitat administrativa d'un mateix Centre.
  El programa de Cita Prèvia permet obtindre més d'una cita per dia i usuari per a diferents Unitats administratives d'un mateix Centre.

  Excepcionalment, i en el cas que un usuari en el transcurs de la seua cita i com a conseqüència d'aquesta haja de dirigir-se a una altra unitat administrativa del mateix Centre que gestione l'atenció presencial mitjançant cita prèvia, aquest usuari serà atés en el buit que es genere entre les cites prèvies concertades aqueix dia.

  El programa li permet obtindre un resguard amb les dades de la seua cita. Amb la finalitat d'evitar retards innecessaris li recomanem presentar-se uns minuts abans i mostrar a l'entrada el resguard de la cita, sent necessari identificar-se per a ser atés.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20990

  Tramitació

  Com sol·licitar cita prèvia?

  Accedint al tràmit de cita prèvia en la següent adreça d'Internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20990&version=amp

  El ciutadà podrà sol·licitar cita per als serveis disponibles i es pot guardar un resguard amb les dades d'aquesta.
  Una vegada acudisca a la seua cita en el dia i l'hora sol·licitats, uns minuts abans, simplement haurà d'identificar-se.

  Inici
 • Informació complementària

  Excepció al tràmit telemàtic:

  Per a contactar amb la Inspecció Territorial d'Educació de València heu de dirigir-vol al tel.: 961271300 o bé al correu electrònic: inspeccio_dtv_atencio@gva.es.
  En el cas de sol·licitar l'atenció per correu electrònic, heu de facilitar en aquest les dades següents:
  - Nom i cognoms de la persona sol·licitant i telèfon de contacte.
  - Localitat de referència.
  - Centre educatiu de referència sobre el tema que es tractarà.
  - Breu exposició del tema que es vol tractar.

  En el cas que la inspecció educativa considere que el tema que s'ha de tractar requereix una visita presencial de l'usuari, se li assignarà cita des de la mateixa inspecció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives.

  DECRET 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, a conseqüència de la COVID-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.