Detall de Procediment

Cita Prèvia - Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - Serveis Centrals i Direccions Territorials de València i Alacant

Codi SIA: 2306367
Codi GUC: 20990
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Sol·licitud i obtenció de cita prèvia per a l'atenció presencial. Per a contactar amb la Inspecció Territorial d'Educació de València ha de dirigir-se al FORMULARI de Cita prèvia Inspecció d'Educació de la província de València, que està en la pàgina principal, enllaç: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sPLEJpzX2EibbGBSSkjxKDufvJFh8NtOp4gKplHTg-VUME9MQzBVWlRUVzY3N00yWkFGVzdQV1YxQi4u&wdLOR=c2A82097F-5BCC-4B1F-9B9E-28478E15DFAF Aclariments: Per al lliurament de documentació de BEQUES a València i Alacant, han de sol·licitar cita prèvia en el REGISTRE GENERAL de la corresponent Direcció Territorial Per al Lliurament de documentació dirigida al REGISTRE DE TÍTOLS DE VALENCIÀ a Alacant, hauran de sol·licitar cita prèvia en el Registre General de la Direcció Territorial d'Alacant.

Interessats

Les persones que desitgen utilitzar els serveis oferits.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Identificar-se mitjançant DNI o NIE vigent. Les persones usuàries d'aquest servei poden obtindre informació del tractament de les seues dades personals en el registre de tractament de dades de la Conselleria d'Educació a través de l'enllaç següent: https://ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades

Forma presentació

Telemàtica
Com sol·licitar cita prèvia? Accedint al tràmit de cita prèvia en la següent adreça d'Internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20990&version=amp El ciutadà podrà sol·licitar cita per als serveis disponibles i es pot guardar un resguard amb les dades d'aquesta. Una vegada acudisca a la seua cita en el dia i l'hora sol·licitats, uns minuts abans, simplement haurà d'identificar-se., Com sol·licitar cita prèvia? Accedint al tràmit de cita prèvia en la següent adreça d'Internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20990&version=amp El ciutadà podrà sol·licitar cita per als serveis disponibles i es pot guardar un resguard amb les dades d'aquesta. Una vegada acudisca a la seua cita en el dia i l'hora sol·licitats, uns minuts abans, simplement haurà d'identificar-se.

Informació tramitació

Telemàticament. El programa de Cita Prèvia només permet obtindre per dia i usuari una única cita per a cada Unitat administrativa d'un mateix Centre. El programa de Cita Prèvia permet obtindre més d'una cita per dia i usuari per a diferents Unitats administratives d'un mateix Centre. Excepcionalment, i en el cas que un usuari en el transcurs de la seua cita i com a conseqüència d'aquesta haja de dirigir-se a una altra unitat administrativa del mateix Centre que gestione l'atenció presencial mitjançant cita prèvia, aquest usuari serà atés en el buit que es genere entre les cites prèvies concertades aqueix dia. El programa li permet obtindre un resguard amb les dades de la seua cita. Amb la finalitat d'evitar retards innecessaris li recomanem presentar-se uns minuts abans i mostrar a l'entrada el resguard de la cita, sent necessari identificar-se per a ser atés.

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia