Detall de Procediments

Consulta i/o actualització de dades de contacte, elecció d'idioma i registre de preferències de comunicació dependents de la capacitat auditiva en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Consulta i/o actualització de dades de contacte, elecció d'idioma i registre de preferències de comunicació dependents de la capacitat auditiva en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP).

  Objecte del tràmit

  Realitzar la Consulta i/o la Modificació en el Registre del sistema d'informació poblacional ( d'ara en avant SIP) de les dades següents:
  -Telèfons de contacte.
  -Correu electrònic.
  -En cas de tindre una dificultat auditiva, triar el mitjà de comunicació desitjat perquè el personal sanitari puga posar-se en contacte.

  Els telèfons de contacte poden ser:
  ·TELÈFON MÒBIL DE CONTACTE: És el telèfon mòbil de la persona titular en SIP i el que utilitzarà la Conselleria de Sanitat per a comunicar-se amb la persona (mitjançant trucada telefònica o missatge de SMS).
  ·TELÈFON ALTERNATIU: En cas de no poder contactar amb el mòbil o amb el fix, s'usaria aquest telèfon alternatiu.
  ·TELÈFON FIX: És el telèfon fix de l'habitatge i de la Unitat Familiar de Convivència.
  ·TELÈFON ESTRANGER: És el telèfon mòbil de la persona titular en cas que aquest mòbil siga estranger.

  Els mitjans de comunicació per a casos de dificultat auditiva són:
  ·Comunicació mitjançant Plataforma SVisual: Desitja comunicar-se utilitzant la plataforma SVisual. (Vídeo-interpretació de llenguatge de signes).
  ·Comunicació per Videollamada: Desitja comunicar-se per videollamada. La videollamada es complementa amb la possibilitat d'utilització de xat en línia per a el/la pacient, així com el subtitulat simultani en futures versions.
  ·Hipoacúsia amb comunicació telefònica: Desitja comunicar-se mitjançant trucada telefònica de veu.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persones en situació d'alta en el registre SIP poden realitzar la consulta o modificació de les seues dades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No precisa aportació de documentació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-MOD-CONTACTO&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21130

  Tramitació

  1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados
  - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html

  Inici
 • Informació complementària

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Nom de l'activitat de tractament: Actualització de dades de contacte en SIP y registre de preferències de comunicació dependentes de la capacitat auditiva.
  Finalitat del tractament: Manteniment i actualització del Sistema d'Informació Poblacional(SIP).
  Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública.
  Legitimació RGPD 6.1 c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
  Drets de les persones interessades: Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió de les mateixes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatizat, inclosa l'elaboració de perfils. Les sol·licituds per exercir estos drets podrán presentar-se de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
  Més información: Podrà consultar el registre d'activitats de tractament de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'adreça electrónica http://www.san.gva.es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades.
  Podrá contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l'adreça electrònica dpd@gva.es.

  Enllaços

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).

  Llista de normativa

  LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.