Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Actualització de dades de contacte en SIP i registre de preferències de comunicació dependents de la capacitat auditiva

  Objecte del tràmit

  Consultar i/o modificar en SIP (Sistema d'Informació Poblacional) qualsevol dels telèfons existents, així com el Correu electrònic, i en cas de tindre una dificultat auditiva, triar el mitjà de comunicació desitjat perquè el personal sanitari puga posar-se en contacte.

  Els telèfons en SIP són:
  ·TELÈFON MÒBIL DE CONTACTE: És el telèfon mòbil de la persona titular en SIP i el que utilitzarà la Conselleria de Sanitat per a comunicar-se amb la persona (mitjançant trucada telefònica o missatge)
  ·TELÈFON ALTERNATIU: En cas de no poder contactar amb el mòbil o amb el fix, s'usaria aquest telèfon alternatiu.
  ·TELÈFON FIX: És el telèfon fix de l'habitatge i de la Unitat Familiar de Convivència
  ·TELÈFON ESTRANGER: És el telèfon mòbil de la persona titular en cas que aquest mòbil siga estranger.

  Els mitjans de comunicació per a casos de dificultat auditiva són:
  ·Comunicació mitjançant Plataforma SVisual: Desitja comunicar-se utilitzant la plataforma SVisual. (Vídeo-interpretació de llenguatge de signes).
  ·Comunicació per Videollamada: Desitja comunicar-se per videollamada. La videollamada es complementa amb la possibilitat d'utilització de xat en línia per a el/la pacient, així com el subtitulat simultani en futures versions.
  ·Hipoacúsia amb comunicació telefònica: Desitja comunicar-se mitjançant trucada telefònica de veu.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones en situació d'alta en SIP.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No precisa aportació de documentació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-MOD-CONTACTO&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21130

  Tramitació

  1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados .
  - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html

  Inici
 • Informació complementària

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Nom de l'activitat de tractament: Actualització de dades de contacte en SIP y registre de preferències de comunicació dependentes de la capacitat auditiva.
  Finalitat del tractament: Manteniment i actualització del Sistema d'Informació Poblacional(SIP).
  Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública.
  Legitimació RGPD 6.1 c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
  Drets de les persones interessades: Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió de les mateixes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatizat, inclosa l'elaboració de perfils. Les sol·licituds per exercir estos drets podrán presentar-se de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
  Més información: Podrà consultar el registre d'activitats de tractament de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'adreça electrónica http://www.san.gva.es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades.
  Podrá contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l'adreça electrònica dpd@gva.es.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).

  Llista de normativa

  LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.