Detall de Procediment

TECE - Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat dels tràmits de la convocatòria de l'any 2021 (Resolució de 6 d'agost de 2021) o de l'any 2022 (Decret 104/2022) d'ajudes a les entitats locals que figuren en l'annex únic, per a facilitar una solució residencial immediata a persones especialment vulnerables.

Codi SIA: 2326287
Codi GUC: 21152
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 07-08-2020
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents per a completar i/o esmenar un expedient iniciat derivat de la convocatòria de l'any 2021 (Resolució de 6 d'agost de 2021) o de l'any 2022 ( Decret 104/2022, de 5 d'agost) d'ajudes a les entitats locals que figuren en l'annex únic, per a facilitar una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat del programa de la convocatòria de l'any 2021 (Resolució de 6 d'agost de 2021) o de l'any 2022 ( Decret 104/2022) d'ajudes a les entitats locals que figuren en l'annex únic, per a facilitar una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental o l'esmena, si és el cas, l'ha de realitzar la persona de l'entitat local que va sol·licitar l'ajuda.

Termini

- Si l'entitat local ha oblidat presentar documentació en el tràmit d'acceptació de l'ajuda per al cobrament d'aquesta, podrà incloure-la en aquest tràmit només durant el termini indicat en la corresponent convocatòria. - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini indicat. En cas d'haver finalitzat aquest termini, si s'aportara documentació, no es tindrà en compte. -L'entitat local haurà de justificar en termini la despesa subvencionada mitjançant un certificat d'obligacions reconegudes subscrit per la persona titular de la intervenció i amb el vistiplau de la persona titular de l'alcaldia-presidència de l'entitat local, de conformitat amb la convocatòria corresponent. - L'entitat local haurà de presentar també una memòria que reculla totes les actuacions subvencionables realitzades, en el termini i amb el contingut mínim indicat en la convocatòria corresponent.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o en la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina), per a la qual cosa heu d'utilitzar el certificat de representant de l'ajuntament o entitat, reconegut i emés per l'ACCV. 2. Omplir el formulari. 3.- A continuació haurà de triar "HBCVEL/2021/ - Convocatòria ajudes 2021 (Resolució 6 agost 2021)" o "HBCVEL/2022/ - Convocatòria ajudes 2022 (Decret 104/2022, de 5 d'agost". 4. Adjunteu els documents electrònics que considereu oportuns per a incloure'ls en l'expedient d'ajudes corresponent. 5. Registreu i envieu. 6. Finalment, registreu-ho d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient i només es tindrà en compte sempre que s'haja presentat dins del termini. Qualsevol informació que necessiten les entitats locals sobre aquesta ajuda poden escriure un email a "ajudesajuntamentslloguer@gva.es".