Detall de Procediment

Convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a les activitats de formació esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre

Codi SIA:: 2329356
Codi GVA:: 21232
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Instruccions de la Direcció General de Centres Docents, Servici d'Ordenació i Gestió d'Ensenyaments Professionals, sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a Grau Mitjà i anglés tècnic per a Grau Superior.

Observacions

Observacions

TRÀMIT EXCLUSIU PER A l'ALUMNAT MATRICULAT EN L'ESCOLA DE L'ESPORT Per a la convalidació d'anglés tècnic de grau mitjà i anglés tècnic de grau superior de l'alumnat, matriculat en centres educatius amb ensenyaments esportius de règim especial, més informació en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/faq-preguntas-frecuentes1

Requisits

Requisits

Es podrà realitzar sempre que s'acredite, almenys, una de les situacions següents: 1. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Mitjà, MED-CV206. Acreditar, per la E.O.I o mitjançant un certificat oficial ACLES, un nivell de coneixement de la llengua estrangera del mòdul formatiu, corresponent al nivell B1 de Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 2. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Superior, MED-CV305. Acreditar un nivell de competència lingüística corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, a través dels certificats reconeguts a la Comunitat Valenciana en l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, o en les resolucions posteriors que amplien l'annex d'aquesta ordre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnat matriculat en l'Escola de l'Esport de la Comunitat Valenciana, en la modalitat esportiva en període transitori.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • DECRET 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana.
  • ORDE 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.(DOCV núm 7151, 13/11/2013)
  • ORDRE 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Obert tot any

Formularis documentació

a) NIF o NIE b) Original o fotocòpia compulsada del certificat reconegut pel Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. (Consultar l'Ordre 93/2013, per a conéixer el llistat de certificats reconeguts) c) Certificat de matrícula del bloc comú realitzat per l'Escola de l'Esport, del curs que està realitzant l'interessat o interessada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No es requereix taxa

Presentació

Presentació

Presencial

CIPFP Centre Integrat Públic de Cheste Complex Educatiu de Cheste: CV-378, Km. 0,300, 46380 Cheste, València

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Es tramitarà de manera individual a petició de l'interessat o interessada, dirigida a CIPFP Centre Integrat Públic de Formació Professional de Cheste, a través d'una de les següents formes: 1. Correu electrònic quan la documentació tinga codi de verificació: edeportivas@fpcheste.com 2. Correu certificat, aportant la documentació compulsada. 3. De manera presencial, aportant original i còpia.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La tramitació i resolució de la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic es farà a través del CIPFP de Cheste

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La tramitació i resolució de la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic es farà a través del CIPFP de Cheste.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa