Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renovació de targetes SIP amb recollida en centre de salut

  Objecte del tràmit

  Davant de la pèrdua o deterioració d'una targeta sanitària SIP, es possibilita la gestió per a recollir-la en el centre de salut previ pagament de la taxa corresponent en el cas de targeta perduda.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tot ciutadà/ana d'alta en el sistema d'informació poblacional (SIP), excepte les persones no empadronades, o amb modalitats d'acreditació sense dret a targeta (targetes europees, assistència sanitària universal [ASU], mutualistes privats, no acreditat).

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  2,83 €

  Taxa

  La taxa model és la 046-9679 - Taxa per a expedició de duplicats de la targeta sanitària individual

  És la que s'estableix en l'article 29.4.5, punt 3.10, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Per Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, s'aprova la bonificació del deu per cent sobre les taxes reportades durant el període comprés des del dia 2 de maig de 2022 i el 31 de desembre de 2022, els dos inclosos. La taxa queda fixada en aquest període per un import de: 2,83 euros

  a) PASSOS PER A la CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046
  1. Emplene el formulari 9679 amb les dades que se li sol·liciten.
  Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.
  3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.
  4. Prema, de nou, el botó Acceptar.
  5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.
  Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aqueixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.
  Enllaç en informació complementària

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9679

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Com que és un tràmit en línia, es pot fer en qualsevol moment.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a fer el tràmit, només és necessari el núm. SIP o el DNI i la data de naixement i, en el cas de targeta deteriorada, la data d'emissió d'aquesta targeta.
  Si la persona no té dret a tindre una targeta SIP de plàstic: Persones no empadronades o amb modalitats d'acreditació sense dret a targeta (targetes europees, assistència sanitària universal [ASU], mutualistes privats, no acreditats) no podran fer aquest tràmit. Això es comprova abans d'iniciar el tràmit.

  - Targeta perduda:
  En el cas de ser una targeta perduda, es possibilita el pagament de la taxa corresponent.
  Per a fer el pagament, es requereixen les dades que exigeix la passarel·la de pagament que poden ser diferents de les del titular de la targeta perduda.
  Després d'efectuar el tràmit, es possibilita imprimir o guardar el justificant del pagament efectuat.

  - Targeta deteriorada:
  En el cas de ser una targeta deteriorada, se li sol·licitarà, a més, el registre de la data d'emissió de la targeta deteriorada (apareix en l'anvers de la targeta format mm/aa).

  L'usuari ha d'acudir al seu centre de salut a recollir la targeta.

  Una vegada realitzat i completat aquest tràmit, la informació arribarà al SIP de manera automàtica, de manera que es permetrà des d'aquest moment, des de qualsevol centre sanitari amb impressora de targetes, entregar la targeta SIP al ciutadà en mà. Es recomana acudir al centre amb el resguard del tràmit en el cas de pagament de la taxa o amb la targeta deteriorada per a facilitar-ne la gestió.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-SOL-TARJETA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21260

  Tramitació

  L'accés a la tramitació telemàtica només requereix el número de SIP o, si és el cas, el DNI i la data de naixement.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament Genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31.12.2014).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 10/2014, de salut, de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.