Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".

  Objecte del tràmit

  Incentivar la demanda de serveis turístics prestats a la Comunitat Valenciana en períodes d'estacionalitat amb la intenció de pal·liar les conseqüències econòmiques i socials generades per la COVID-19 sobre el sector turístic valencià i prolongar l'activitat i l'ocupació, mitjançant el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques majors d'edat que estiguen empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Podran sol·licitar la inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" les persones que reunisquen els requisits següents:

  - Ser major d'edat.

  - Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.

  2. Cada persona física únicament podrà sol·licitar una ajuda per cada un dels períodes indicats en l'article 7 del Decret 156/2020, de 16 d'octubre.

  3. La inscripció no és la sol·licitud de l'ajuda. Per a sol·licitar l'ajuda, cal formalitzar una reserva en establiments d'allotjament turístic o agència de viatges adherits al programa, en el termini de 7 dies naturals des de la data de remissió de la comunicació corresponent per Turisme Comunitat Valenciana. Si no es formalitza una reserva en el termini assenyalat, s'anul·larà la inscripció.

  3. REQUISITS DELS SERVEIS TURÍSTICS OBJECTE DEL PROGRAMA BO VIATGE:
  Podran ser objecte de subvenció amb càrrec al programa:
  3.1. Per part dels ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
  * Estada mínima de 2 nits consecutives en el mateix allotjament turístic adherit al programa.

  * Altres serveis prestats directament per aquests com ara:

  - Manutenció, que serà de mitja pensió, com a màxim.
  - Altres serveis prestats amb mitjans propis de l'establiment:
  - Servei de salut i benestar.
  - Serveis esportius.
  - Excursions i activitats d'animació.
  - Aparcament.

  NO SÓN SUBVENCIONABLES LES DESPESES RELATIVES A:
  - Consum en el bar.
  - Consum de begudes alcohòliques.
  - TV de pagament.

  3.2. Per part de les AGÈNCIES DE VIATGES
  * A més dels serveis que preveu el punt 3, que, en el cas de l'estada mínima de 2 nits consecutives, resulta obligatori com a servei que cal incloure.
  * Altres serveis turístics prestats a la Comunitat Valenciana durant la duració de l'estada.

  NO SÓN SUBVENCIONABLES: les despeses de canvis, d'anul·lació ni de cancel·lació de la reserva o serveis contractats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es podrà sol·licitar durant tota la vigència del programa i des que Turisme Comunitat Valenciana haja habilitat el sistema telemàtic per a fer-ho.

  S'hi estableix un termini d'inscripció per a cada període del programa, que són els següents:

  a) Primer període (termini d'inscripció ja tancat).

  b) Per al període que s'INICIA l'1 de gener de 2021 i CONCLOU el 15 de juny de 2021, el TERMINI D'INSCRIPCIÓ s'iniciarà a les 12.00 h del dia 1 de gener de 2021 i conclourà a les 23.59 h del 31 de març de 2021.

  c) Per al període que s'INICIA el 15 de setembre de 2021 i CONCLOU el 31 de desembre de 2021, el TERMINI D'INSCRIPCIÓ s'iniciarà a les 12.00 h del 15 de setembre i conclourà l'1 de novembre de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  OBLIGATORI:

  - FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA", degudament omplida i signada per mitjans electrònics per la persona sol·licitant i, si és el cas, per la persona representant.

  NOMÉS EN CAS QUE S'ATORGUE LA REPRESENTACIÓ:

  - FORMULARI D'ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA", degudament omplida i signada per la persona sol·licitant i, si és el cas, per la persona representant. No és necessària la signatura per mitjans electrònics.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA

  ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.