TECE- Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat del tràmit TECE - Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2346394
|
Codi GVA: 21272
Descarregar informació
Termini obert

Des de 22-11-2022

Fins 31-12-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents per a completar i/o esmenar un expedient iniciat a través de sol·licitud de subvenció a l'empara de la RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2022 les subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

 

En aquest tràmit també es podrà incloure la justificació per part de les persones i entitats beneficiàries.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
22-11-2022 al 31-12-2025
Normativa
 • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació...
 • Resolució de 25 de maig de 2022, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2022 les subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla...
 • Resolució de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, de concessió de subvencions destinades a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. «Pla IRTA...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

L'aportació documental o esmena, en el seu cas, la realitzarà la persona o entitat que va sol·licitar l'ajuda.

 

Hauran d'aportar-se els impresos corresponents a la modalitat sol·licitada: Programa 1, Programa 2 o Programa 3.

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat per a la sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar pproyectos, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o en la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina), per a la qual cosa heu d'utilitzar el certificat de representant de l'ajuntament o entitat, reconegut i emés per l'ACCV.

 

2. Omplir el formulari.

 

3. A continuació, adjunteu els documents electrònics que considereu oportuns per a incloure'ls en l'expedient d'ajudes corresponent.

 

4. Registreu i envieu.

 

5. Finalment, registreu-ho d'entrada a través del registre telemàtic.

 

La documentació s'incorporarà a l'expedient i només es tindrà en compte sempre que s'haja presentat dins del termini.

Sol·licitud

Termini
Des de 22-11-2022 a 31-12-2025

- El termini per a l'aportació de la documentació requerida per a la sol·licitud començarà l'endemà de la publicació de la Resolució de 25 de maig de 2022, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2022 les subvencions del Pla Irta. (DOGV núm. 9354, de 03.06.2022).

 

En cas de ser necessari, el termini per a esmenar la documentació requerida una vegada presentada la sol·licitud serà de 10 dies des de la recepció del requeriment d'esmena.

 

En cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aportara documentació per a completar o esmenar el mateix, no es tindrà en compte.

 

- Una vegada iniciat l'expedient, la documentació que siga obligatori presentar per a justificar l'execució de l'actuació subvencionada es realitzarà a través del present tràmit en el termini màxim establit en la Resolució de 25 de maig de 2022, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2022 les subvencions del Pla Irta.

Documentació
- Impresos associats inclosos en el Tràmit de sol·licitud de cada Programa, segons corresponga a l'actuació, juntament amb la documentació necessària per a cadascun d'ells, indicada en la RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual...
Saber més
Forma de presentació