Comunicació de morts de bovins, ovins, caprins i equins en explotacions de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2509310
|
Codi GVA: 21348
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones titulars d'explotacions ramaderes o persones autoritzades per les persones titulars per a aquest tràmit.

Requisits

Ser la persona titular o autoritzada d'una explotació ramadera d'alta en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA).

Com es tramita

Procés de tramitació
La persona titular o representant de l'explotació ha de fer la comunicació a través del formulari que apareix en el procediment telemàtic, o bé els subjectes no obligats a relacionar-se telemàticament podran també presentar la comunicació de la mort en la seua oficina comarcal.
Òrgans de tramitació
Oficines comarcals de la Conselleria competent en matèria de ramaderia.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En boví, aquesta comunicació haurà de realitzar-se en els 7 dies següents a la mort de l'animal.

En èquids, aquesta comunicació haurà de realitzar-se en els 7 dies següents a la mort de l'animal.

En reproductors d'oví i caprí, aquesta comunicació haurà de realitzar-se en els tres mesos següents a la mort de l'animal.

 

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Saber més

Resolució

Obligacions
L'article 13.b del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina, estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat competent la informació sobre les morts d'animals esdevingudes en l'explotació amb les seues...
Saber més
Sancions
L'article 16 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina, estableix que l'autoritat competent aplicarà restriccions en els moviments dels animals des de l'explotació i cap a l'explotació. Segons...
Saber més