Sol·licitud complementària d'una sol·licitud anterior d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit i/o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 2354177
|
Codi GVA: 21364
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'aportació d'una sol·licitud complementària a una altra sol·licitud presentada amb anterioritat que poden fer les persones interessades, en la qual comuniquen nous resultats esportius, referits al mateix any natural que aquesta última, per a possibilitar el seu accés a la condició d'esportistes...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador arbitral i jutge d'elit de la...
 • Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).
 • ORDRE 44/2021, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els criteris, les condicions i el...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit i/o com a personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, de manera complementària a una altra sol·licitud inicial, els qui reunisquen els següents requisits: Esportistes d'elit. - Haver presentat amb...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les persones interessades presentaran la sol·licitud complementària d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana acompanyada de la documentació pertinent si escau. - Les sol·licituds presentades a...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les sol·licituds complementàries de sol·licituds anteriors d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit i en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana podran presentar-se dins del termini general establit per a la presentació de sol·licituds, des...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.