Detall de Procediments

Sol·licitud complementària d'una sol·licitud anterior d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud complementària d'una sol·licitud anterior d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'aportació d'una sol·licitud complementària a una altra sol·licitud presentada amb anterioritat que poden fer les persones interessades, en la qual comuniquen nous resultats esportius, referits al mateix any natural que aquesta última, per a possibilitar el seu accés a la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la seua publicació en les llistes corresponents.

  La documentació aportada s'entendrà incorporada a la sol·licitud presentada per a aqueix any.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, de manera complementària a una altra sol·licitud inicial, els qui reunisquen els següents requisits:

  Esportistes d'elit.
  - Haver presentat amb anterioritat una sol·licitud d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, amb resultats esportius referits al mateix any natural que els que es presentaran.

  - Ser major de 12 anys.

  - Tindre llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana, o en el seu cas espanyola.

  - Haver nascut en la Comunitat Valenciana o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant almenys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds complementàries de sol·licituds anteriors d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana seran presentades per les persones interessades dins del termini general establit per a la presentació de sol·licituds, durant l'any natural en què s'obtenen els resultats esportius fins al 31 de desembre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que la persona interessada considere pertinent per a efectuar la sol·licitud complementària, en el seu cas.

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA D'UNA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ADULTS

  AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA D'UNA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. MENORS D'EDAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.