Detall de Procediments

Comunicació de canvi de situació de la modalitat dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de canvi de situació de la modalitat dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Objecte del tràmit

  Comunicació a l'autoritat laboral, que haja dictat la resolució corresponent a l'ERTO per causa de força major del qual és titular l'empresa, del canvi de situació de la modalitat d'ERTO per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ derivada d'una modulació de les restriccions sanitàries que els facen situar-se en impediment d'activitat des d'una limitació a aquesta, o viceversa.

  * IMPORTANT: podeu obtindre més informació si accediu al Reial decret llei 2/2021, de 26 de GENER (l'enllaç del qual està disponible en l'apartat de "Normativa" d'aquest tràmit) i també a través dels enllaços disponibles en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses amb una situació de la modalitat d'ERTO per impediment o limitació que es veja modificada per restriccions i mesures de contenció sanitària han de comunicar a l'autoritat laboral el canvi de situació produït.

  Requeriments

  Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La comunicació del pas de la situació d'ERTO-FM COVID-19 de LIMITACIÓ a la d'IMPEDIMENT, o viceversa, es pot presentar des del 27 de GENER de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant una COMUNICACIÓ de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons el model normalitzat que hi ha disponible com a FORMULARI WEB en el mateix tràmit telemàtic) amb:

  - Una relació nominal de totes les persones treballadores afectades.

  (Es recomana utilitzar el formulari denominat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit, sense perjudici de poder utilitzar el model del SEPE, o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.